Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
10.05.2024
Спалювання відходів власного виробництва з отриманням енергії: які документи та дозволи потрібні
Кошелєва Олена Сергіївна,
еколог промислового підприємства, експерт ПАЕУ, внутрішній аудитор систем ISO 9001, ISO 14001

Суб’єкт господарювання, який вирішив спалювати відходи власного виробництва з метою отримання теплової енергії, пари на власні потреби, має здійснити низку заходів. Розглянемо їх покроково.

Крок 1. Розроблення проєкту

Для спалювання відходів власного виробництва з метою отримання теплової енергії, пари на власні потреби необхідно розробити відповідний проєкт згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі — Закон про містобудівну діяльність), Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45, а також ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Вищевказані документи регламентують склад, порядок розробки, погодження та затвердження проєктної документації. Вони поширюються як на нове будівництво, так і на розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів.

Коментар експерта

Для розроблення проєктної документації або її окремих розділів необхідно залучити проєктну організацію, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт.

Проєктування об’єктів повинне здійснюватися з дотриманням чинного законодавства України та нормативних документів на підставі завдання на виконання проєктних робіт, затвердженого замовником.

Коментар експерта

Для узгодження і затвердження розробляється проєкт, для будівництва — робоча документація. Для узгодження і затвердження технічно нескладних об'єктів може розроблюватись суміщена стадія — робочий проєкт. Замовник і проєктувальник самі визначають складність об’єкта та стадійність проєктування.

Крок 2. Оцінка впливу на довкілля

У випадках, визначених статтею 31 Закону про містобудівну діяльність, здійснюється оцінка впливу на довкілля (далі — ОВД) відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі — Закон про ОВД).

Суб’єкту господарювання потрібно виконати процедуру ОВД і отримати висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Для цього необхідно:

 1. Направити повідомлення про плановану діяльність уповноваженому територіальному органу (підрозділ з питань екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації або Київської міськдержадміністрації).
 2. Підготувати звіт з ОВД згідно зі ст. 6 Закону про ОВД.
 3. Провести громадське обговорення звіту з ОВД (на сьогодні громадські обговорення проводяться у вигляді електронних зауважень та пропозицій).
 4. Отримати висновок з ОВД.

Коментар експерта

Висновок з ОВД надає уповноважений територіальний орган після аналізу інформації, наданої у звіті з ОВД, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації.

Крок 3. Експертиза

Для проєкту будівництва суб’єкт господарювання має отримати позитивний висновок державної комплексної експертизи об’єктів будівництва відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560.

Крок 4. Дозвіл на будівництво

Відповідно до ст. 37 Закону про містобудівну діяльність суб’єкт господарювання повинен отримати дозвіл на виконання будівельних робітдля об’єктів, що належать до класу відповідальності СС2/СС3 (через Портал державної електронної системи у сфері будівництва відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» від 23.06.2021 № 681).

Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт необхідно:

 1. Зареєструватися  або авторизуватися  на порталі Дія за допомогою електронного підпису.
 2. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Вам знадобляться містобудівні умови та обмеження, копії документів, що підтверджують право власності або користування, копії договорів підряду, проєктна документація.

 

Може ще знадобиться наступна інформація:

 • копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника (співвласників), засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту;
 • копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд, інформація про інженера-консультанта (у разі його залучення);
 • інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, і кваліфікаційні сертифікати;
 • результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом про ОВД.

 

Заяву буде сформовано автоматично та після підписання направлено до органу держархбудконтролю відповідно до місцезнаходження об’єкта.

Зверніть увагу

Копії документів, необхідні для отримання дозволу, мають бути надані у форматі PDF у якості, достатній для прийняття рішення посадовцем органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Якщо замовниками будівництва виступають кілька осіб, вам необхідно зазначити контактні дані всіх замовників з метою отримання ними сповіщень про необхідність підписання пакету документів.

Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт замовник чи його уповноважена особа подають відповідну заяву за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466.

Документи, які необхідно подати разом із заявою на отримання дозволу на виконання будівельних робіт:

 • копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
 • проєктна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;
 • копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника (співвласників), засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту;
 • копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд, інформація про інженера-консультанта (у разі його залучення);
 • інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, і кваліфікаційні сертифікати;
 • результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом про ОВД.


Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, копія договору суперфіцію або копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, не подається у разі, якщо державна реєстрація такого права здійснювалася у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У цьому випадку інформація про документ, який посвідчує відповідне речове право, зазначається у заяві про видачу дозволу на виконання будівельних робіт.

Крок 5. Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію

Після завершення спорудження об’єкта необхідно підписати та надати до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю акт готовності об’єкта до експлуатації та отримати Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію (згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461).

Отримати потрібно через Портал державної електронної системи у сфері будівництва відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» від 23.06.2021 № 681. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Необхідно буде надати акт готовності об’єкта до експлуатації та квитанцію (платіжне доручення) про оплату сертифікату (вартість: для об’єктів із середніми (СС2) наслідками: з 1 липня 2022 року — 11960 гривень; для об’єктів із значними (СС3) наслідками: з 1 липня 2022 року — 13520 гривень).

Крок 6. Дозвільні документи

Довідка

Відповідно до Закону України «Про управління відходами» (далі – Закон про управління відходами):

 • установка спалювання відходів – будь-яка стаціонарна або мобільна технічна одиниця та обладнання, призначене для термічного оброблення відходів, з відновленням утворюваного при горінні тепла або без нього, з метою видалення шляхом спалювання за допомогою окислення, а також інших процесів термічного оброблення, таких як піроліз, газифікація, плазмовий процес, якщо речовини, що утворюються в результаті термічного оброблення, у подальшому спалюються;
 • об’єкт оброблення відходів – установка, інженерна споруда або інший об’єкт, що використовується для здійснення операцій з відновлення або видалення відходів.

Операції зі спалювання відходів відносяться до операцій з видалення, тому необхідно отримати дозвіл на оброблення відходів.

До моменту введення в експлуатацію об’єкта будівництва суб’єкт господарювання повинен отримати дозвільні документи:

 • дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами(за необхідності);
 • дозвіл на експлуатацію потенційно небезпечного об’єкта;
 • дозвіл на спецводокористування (за необхідності);
 • дозвіл на оброблення відходів.

Важливо

Ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами необхідно мати в обов’язковому порядку, якщо підприємство планує здійснювати утилізацію небезпечних відходів.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 № 1278 (далі — Ліцензійні умови), ліцензії видаються суб’єктам господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які в повному обсязі або частково провадять чи мають намір провадити господарську діяльність з управління небезпечними відходами.

Довідка

Під  господарською діяльністю з управління небезпечними відходами мається на увазі комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів, а також збирання, зберігання небезпечних відходів для їх подальшого експорту з метою оброблення чи видалення.

До подачі документів для отримання Ліцензії підприємство, що планує провадити господарську діяльність з управління небезпечними відходами, звертається до Міндовкілля з проханням провести перевірку відповідності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами (далі – господарська діяльність).

Здобувач ліцензії на провадження діяльності з управління небезпечними відходами повинен подати такі документи в електронній формі шляхом використання інформаційної системи управління відходами (далі – система), що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема»:

 • Заява про отримання ліцензії або розширення провадження виду господарської діяльності;
 • копія паспорта громадянина України / керівника / здобувача ліцензії (або його уповноваженої особи) із відміткою контролюючого органу щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);
 • опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії або розширення провадження виду господарської діяльності, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі за формою згідно з додатком 3;
 • відомості про:
  • наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності, за формою згідно з додатком 4 разом із копіями документів (зокрема технічними паспортами), засвідченими підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість їх ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначені засоби, засвідченими підписом керівника суб’єкта господарювання, із зазначенням інвентарних номерів; 
  • місця провадження господарської діяльності разом із копіями документів, що підтверджують право власності або їх оренди, за формою згідно з додатком 5. Після встановлення інформаційної взаємодії з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та наявності в ньому відповідної інформації про об’єкт нерухомого майна копії документів, що підтверджують право власності або оренди, не надаються; 
  • наявність документів дозвільного характеру за формою згідно з додатком 6;
  • доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення за формою згідно з додатком 7;
  • наявність плану локалізації та ліквідації аварії та її наслідків на об’єктах підвищеної небезпеки (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі;
 • перелік небезпечних відходів із зазначенням кодів, наведених у додатках VIII, IX до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, Національному переліку відходів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102, та переліку операцій з видалення відходів, на які отримується або розширюється дія ліцензії, що наведені в додатку 1 до Закону про управління відходами, та переліку операцій з відновлення відходів, на які отримується або розширюється дія ліцензії, що наведені в додатку 2 до Закону про управління відходами, згідно з додатком 8; 
 • копія повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки» від 13.09.2022 № 1030 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 75, ст. 4554);
 • інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», за формою згідно з додатком 9;
 • ситуаційна карта-схема розташування виробничих площ об’єкта оброблення небезпечних відходів, на яких провадитиметься господарська діяльність, із зазначенням потужностей для зберігання небезпечних відходів перед їх обробленням на місці провадження господарської діяльності, а в разі провадження діяльності із збирання та зберігання небезпечних відходів для їх подальшого експорту з метою оброблення або видалення – ситуаційна карта-схема розташування виробничих площ із зазначенням потужностей для зберігання небезпечних відходів на місці провадження господарської діяльності. У разі наявності декількох суб’єктів господарювання на одному місці провадження господарської діяльності схема повинна містити розмежування території кожного суб’єкта господарювання;
 • технологічні регламенти на здійснення кожної операції з управління небезпечними відходами за їх видами;
 • у разі отримання ліцензії або розширення провадження виду господарської діяльності в частині здійснення операцій збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшого їх експорту здобувач ліцензії (ліцензіат), крім документів, визначених підпунктами 1-8 пункту 6 цих Ліцензійних умов, подає копію нотаріально посвідченого договору між експортером та особою, що відповідає за оброблення небезпечних відходів, в якому визначено методи екологічно обґрунтованого управління відходами.


На період воєнного стану та протягом трьох місяців після припинення воєнного стану здобувач ліцензії (ліцензіат) до заяви про отримання ліцензії або розширення провадження виду господарської діяльності подає до органу ліцензування копії документів у паперовій або електронній формі, визначені додатком 6.

Увага!

Загальними вимогами до управління небезпечними відходами, наведеними у ст. 27 Закону про управління відходами, конкретизовано зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері управління відходами для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами щодо необхідності мати, окрім ліцензії, ще й дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів.

При цьому, згідно п. 8 ч. 2 ст. 3 Закону про ОВД об’єкти оброблення небезпечних відходів включені до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

Згідно п. 6 ч. 4 ст .42 Закону про управління відходами до заяви про отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів для об’єктів, які здійснюють такі операції, додаються відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.

Для того, щоб отримати ліцензію, суб’єкт господарювання повинен спочатку пройти процедуру оцінки впливу на довкілля, потім здійснити процедуру щодо отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, а вже на підставі отриманих дозвільних документів розпочинати процедуру отримання ліцензії.

Крок 7. Введення в експлуатацію

Котельню або обладнання, що спалюватиме відходи власного виробництва, необхідно ввести в експлуатацію наказом по підприємству.

Крок 8. Підтримання екологічної безпеки

Під час експлуатації котельні або обладнання, яке спалюватиме відходи власного виробництва, суб’єкт господарювання зобов’язаний виконувати вимоги висновку з ОВД, у тому числі здійснювати післяпроєктний моніторинг з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

Важливо

Під час проєктування котельні або обладнання, яке спалюватиме відходи власного виробництва, обов’язково проєктується газоочисне обладнання, що дозволить здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без суттєвої шкоди навколишньому середовищу та виконувати вимоги Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» від 27.06.2006 № 309, яким встановлено нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел.