Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зміни законодавства
05.12.2023
Огляд змін природоохоронного законодавства з 01.11.2023 по 30.11.2023

За період з 01.11.2023 по 30.11.2023 законодавство у сфері екології та господарської діяльності поповнилося низкою нормативно-правових актів. Пропонуємо Вашій увазі ці зміни у вигляді зручної таблиці.

 
№ х/п Назва

Характеристика/

Суть змін

Набрання чинності/ Втрата чинності
Нормативні документи, що набрали чинність / Прийнятті нормативні документи
1. Затверджено ліміти спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (крім Азовського та Чорного морів із затоками, причорноморських лиманів, пониззя річки Дністер, Дністровського лиману та річки Дунай) на 2024 рік, що додаються Не набрав чинності (станом на 05.12.2023)
2.

Затверджено:

 1. Порядок надання в користування на умовах оренди гідротехнічних споруд для цілей аквакультури, який визначає механізм надання в користування на умовах оренди гідротехнічних споруд для цілей аквакультури на неконкурентних засадах без проведення аукціону.
 2. Порядок надання в користування на умовах оренди гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми визначає механізм надання в користування на умовах оренди гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми на неконкурентних засадах без проведення аукціону.
 3. Типовий договір користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури
 4. Типовий договір користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою рибогосподарської технологічної водойми
11.11.2023
3.

Визнано такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про удосконалення механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування» від 04.06.1994 358.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 1523.

 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи кредитної кооперації» від 07.06.2006 321.

 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації» від 22.06.2011 580.

 5. Пункт 54 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 28.03.2012 256.

 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації» від 05.12.2012 № 988

01.01.2024
4. Продовжено дію воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб 10.11.2023
5. Затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами у сфері заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями 11.11.2023
6. Затверджено Порядок проведення моніторингу об'єкта оброблення відходів, який визначає основні вимоги щодо організації проведення моніторингу об'єктів оброблення відходів для спостереження за станом навколишнього природного середовища та обсягами його ймовірного забруднення в результаті здійснення на установці, інженерній споруді або іншому об'єкті операцій з відновлення або видалення відходів, взаємодії суб'єктів господарювання у сфері управління відходами з органами державної влади та органами місцевого самоврядування у процесі проведення моніторингу об'єктів оброблення відходів, зокрема подання їм інформації для прийняття рішень у сфері управління відходами 11.11.2023
7.

Внесено зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13.03.2022 № 303 та викладено його в такій редакції:

«Протягом періоду воєнного стану за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов здійснюються за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор (у тому числі фактичні перевірки методом контрольних закупок) та у лотерейній сфері — за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відповідно до статті 10 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та статті 13 Закону України "Про державні лотереї в Україні"»

10.11.2023
8.

Доповнено ст. 367 Кримінального кодексу України:

«Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно спричинило загибель людини, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого»

01.12.2023
9. Затверджено Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023 10.11.2023
10.

Внесено зміни до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств.

Зокрема передбачено, що для грантів, отримувачами яких є суб'єкти господарювання, які зареєстровані та провадять / планують провадити підприємницьку діяльність на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, до 80 відсотків вартості проекту — за рахунок грантів, не менше 20 відсотків — за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних)

15.11.2023
11. Затверджено критерії оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання для рекреаційної інфраструктури, які застосовуються для проведення оцінки допустимості державної допомоги, яка надається суб'єктам господарювання з метою сприяння господарській діяльності, що провадиться з використанням рекреаційної інфраструктури, та встановлюють умови, за яких така державна допомога є допустимою для конкуренції 14.11.2023
12.

Внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України з питань моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

Зокрема доповнено пунктами такого змісту:

 

 • зміна категорії установки, якщо така зміна вимагає зміни методики моніторингу або призводить до зміни застосованого рівня суттєвості відповідно до пункту 18 Порядку верифікації звіту оператора;
 • зміна, яка впливає на визнання установки установкою з низькими обсягами викидів парникових газів або простою установкою;
 • зміна щодо джерел викидів парникових газів;
 • перехід від методики на основі розрахунків до методики на основі неперервних вимірювань або навпаки чи від альтернативної методики до методики із використанням рівнів точності або навпаки;
 • зміна застосованого рівня точності, крім випадків, передбачених пунктом 23 цього Порядку;
 • впровадження нових матеріальних потоків;
 • зміна категорії матеріального потоку — між значним, незначним і мінімальним матеріальним потоком, якщо така зміна вимагає зміни методики моніторингу;
 • зміна значення за замовчуванням для розрахункового коефіцієнта, якщо таке значення має бути зазначене у плані моніторингу;
 • уведення нових методів або змін до наявних методів, що стосуються відбору проб, лабораторних аналізів, калібрування, або заміщення відсутніх даних, якщо це має безпосередній вплив на точність даних про викиди парникових газів
17.11.2023
13. Внесено зміни до Методики визначення збитків, заподіяних внаслідок забруднення та/або засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами Не набрав чинності (станом на 05.12.2023)
14. Затверджено План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2024 рік, згідно з яким наступного року буде проведено 35870 перевірок підприємств та підприємців 14.11.2023
15.

Затверджено:

 1. Порядок віднесення речовин або предметів до побічних продуктів, який визначає процедуру віднесення речовин або предметів, що утворюються під час виробничого процесу, до побічних продуктів з метою ефективного використання їх як сировини в іншому виробництві чи як готової продукції, та забезпечення запобігання і мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей.
 2. Критерії віднесення речовин або предметів до побічних продуктів
22.11.2023
16. Скасовано проведення планових перевірок, встановлених Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України на 2023 рік, затвердженим наказом Державної служби геології та надр України від 30.11.2022 409, виключивши з Річного плану заходи згідно з Переліком 22.11.2023
17. Внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України щодо меж акваторій морських портів 01.12.2023
18. Затверджено ліміти спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у Чорному морі із затоками, причорноморських лиманах, пониззі річки Дністер та Дністровському лимані, річці Дунай для здійснення промислового рибальства та дослідного вилову на 2024 рік Не набрав чинності (станом на 05.12.2023)
19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. N 314» від 31.10.2023 № 1137 Установлено, що подані суб'єктами господарювання декларації про провадження видів господарської діяльності щодо здійснення операцій з оброблення відходів до дня набрання чинності пунктом 2 змін, затверджених цією постановою, є дійсними протягом п'яти місяців з дня набрання чинності такими змінами. Протягом зазначеного строку суб'єкти господарювання для подальшого провадження своєї діяльності повинні отримати відповідні дозвільні документи у порядку, строки та на умовах, що передбачені Законом України «Про управління відходами» 04.11.2023
20. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 липня 2016 року № 246» від 02.10.2023 № 666 Визнано таким, що втратив чинність, Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про Комісію з питань надрокористування» від 06.07.2016 № 246 30.11.2023
21. Наказ Міністерства  аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форм для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів» від 26.09.2023 № 1713

Затверджено:

 • форму Заявки на отримання державної підтримки сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують меліоровані землі;
 • форму Заявки на отримання державної підтримки організаціями водокористувачів;
 • форму Переліку сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі, яким нараховано бюджетні кошти для надання державної підтримки;
 • форму Переліку організацій водокористувачів, яким нараховано бюджетні кошти для надання державної підтримки
06.11.2023
22. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» від 26.09.2023 № 520 Внесено зміни до форми Податкової декларації з плати за землю 24.11.2023
23. Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфорасруктури України «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами» від 08.09.2023 № 800 Затверджено Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами, який установлює механізм розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на операції з відновлення та видалення побутових відходів для встановлення/зміни тарифів на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб'єктами господарювання 30.11. 2023
Нормативні документи, що втратили чинність
1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства Укарїни «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель, та інших форм розпорядчих документів» від 16.11.2018 № 538 Скасовано 27.11.2023
2. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про Комісію з питань надрокористування» від 06.07.2016 № 246 Скачовано 30.11.2023
3.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення» від 07.07.2008 № 342

Скасовано 02.11.2023
4.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання» від 17.02.1999 41

Скасовано 02.11.2023
5.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів» від 14.01.1999 № 12

Скасовано 02.11.2023
6. Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» від 10.02.2023 № 43 Скасовано 02.11.2023
7. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення змін до наказу Мінекобезпеки України від 17 лютого 1999 р. N 41» від 03.02.2023 № 74 Скасовано 02.11.2023