Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
26.02.2024

Звіт
суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від XX XX 20XX р. № XXXXXXXXXX-XX та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично

допустимих викидів забруднюючих речовин

 

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб’єкта господарювання

ТОВ «XXX»

Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання…

Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу

КупитиОтримати демо-доступ