Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
30.05.2024

 

Затверджую:

Директор підприємства «Чисте Місто»

 

_______________ І. П. Гавриленко

«___» ____________20___ р.

 

 

 

Акт консервації джерела викиду забруднюючих в атмосферне повітря № 8

відповідно до Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 123456799 від 21.03.2023

 

Складений комісією у складі:

Голова  комісії:

Головний механік — Петренко Г.В.

 

Члени комісії:

Начальник цеху № 12 Іваненко Д. В.

Механік цеху № 12  Михайлик М. М.

Еколог  Огірок О.Л.

Комісією встановлено, що у зв’язку з відсутністю виробничої необхідності в експлуатації джерела викиду забруднюючих в атмосферне повітря №8 (котлоагрегат АБВ)  вивести з експлуатації котлоагрегат АБВ.

 

Комісія вважає за необхідне:

 

  1. Опломбувати «Котлоагрегат АБВ (інв. № 1230)
  2. Відповідальним за зберігання котлоагрегату АБВ призначити: механік цеху № 12 Михайлик М.М.

 

Голова  комісії:           Петренко Г.В.
Члени комісії:           

Іваненко Д. В.

Михайлик М.М.

Огірок О.Л.