Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
12.06.2024
Розпочинається громадське обговорення “правил для полігонів”

Міндовкілля оприлюднило проєкт наказу «Правила технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації». 

Цей документ розроблений на виконання вимог ч. 3 ст. 40 Закону України «Про управління відходами» і має на меті впровадження єдиних стандартів управління полігонами в країні.

Наразі в Україні відсутні чітко регламентовані та контрольовані організаційно-технічні вимоги до безпечної експлуатації полігонів. Це призводить до забруднення вод, ґрунту і повітря та створює ризики для здоров’я людей. Правила роботи полігонів для України не нововведення. Поточні діють з 2010 року, але стосуються лише технічної експлуатації об’єктів оброблення твердих побутових відходів. 

Регулювання не охоплює такі питання як припинення експлуатації полігонів та догляд за ними після, рекультивацію тощо. Крім того, на відміну від ЄС, в Україні передбачена досить обмежена кількість критеріїв, за якими здійснюється моніторинг впливу полігонів на довкілля – наразі лише визначається вплив на повітря, воду та ґрунт. 

Нові правила охоплюватимуть полігони для небезпечних відходів, а також відходів, що не є небезпечними, та інертних. Вони регулюватимуть не лише питання експлуатації цих об’єктів, але і припинення їх експлуатації та рекультивацію. Програма моніторингу включатиме нові компоненти, такі як шумове навантаження, фільтрат та виробничі стоки, просідання тіла полігону, метеорологічні параметри тощо.

Документ, зокрема:

 • встановлює вимоги до будівництва, експлуатації, закриття та рекультивації полігонів;
 • визначає стандарти і вимоги до проєктування, будівництва і функціонування полігонів;
 • описує заходи для забезпечення екологічної безпеки, запобігання забрудненню ґрунтів, вод та повітря;
 • передбачає заходи з моніторингу та управління полігонами;
 • описує процедури і кроки, які необхідно виконати при припиненні експлуатації полігону;
 • включає вимоги та стандарти до проведення рекультиваційних робіт;
 • описує методи відновлення земель, включаючи відновлення родючого шару ґрунту та насадження рослинності;
 • визначає заходи, які необхідно проводити для підтримання безпеки і екологічної стабільності полігонів після їх закриття;
 • встановлює вимоги до довгострокового моніторингу стану полігонів та запобігання можливим негативним наслідкам;
 • пропонує механізми контролю, інспекцій та аудитів для забезпечення виконання вимог документа;
 • передбачає санкції за невиконання вимог документа.

 

Проєкт наказу доповнює Закон України «Про управління відходами», в частині вимог до захоронення відходів, і враховує основні вимоги європейської Директиви № 2008/98/ЄС та Директиви № 1999/31/ЄС. Реалізація цього проєкту дозволить запобігти або зменшити негативний вплив полігонів на довкілля та здоров’я людей. Це також сприятиме поступовому скороченню обсягів відходів, що захоронюються, зокрема тих, які придатні для рециклінгу та інших операцій з відновлення. Адже захоронення відходів на полігонах є останнім і найменш бажаним способом управління відходами.

Цей документ спрямований на забезпечення екологічної безпеки та зменшення негативного впливу полігонів на навколишнє середовище і здоров’я населення. Допоможе зменшити використання природних ресурсів, знизити рівень забруднення повітря, води й земель. 

Міндовкілля запрошує громадськість та зацікавлені сторони до обговорення проєкту наказу та надання пропозицій і зауважень.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України