Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
27.02.2024
Підприємства, що працюють зі фторованими парниковими газами та озоноруйнівними речовинами, мають вести облік інформації про використання таких речовин

Набрав чинності Порядок ведення та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митний кордон України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами та товарами. Документ затверджений наказом Міндовкілля від 01.12.2023.

Тому такі підприємства зобов’язані вести облік інформації, яка має охоплювати всі етапи життєвого циклу фторованих парникових газів та озоноруйнівних речовин  –  від початкового переміщення через кордон до кінцевого видалення чи переробки. Нагадаємо, що Форма звіту затверджена рішенням Уряду від 23.09.2020 № 992.

Зазначимо, що подання річної звітності на основі обліку інформації допоможе нам створити базу даних для аналізу та ухвалення обґрунтованих рішень щодо зменшення впливу на довкілля вже зараз, під час російської збройної агресії проти України. Також це  сприятиме розробленню та впровадженню нових технологій та методів роботи, які б менш негативно впливали на озоновий шар та парниковий ефект.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України