Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
18.12.2023

Відомості
про об’єкт для державної реєстрації його в Національному
реєстрі викидів та перенесення забруднювачів

Таблиця 1

Загальні відомості про оператора

Повне, скорочене (за наявності) найменування/
прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Котельня» (ТОВ «Котельня»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України/ реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця*

87654321

Вид/види економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності

35.30 – Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Документ дозвільного характеру, який підтверджує права щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на об’єкті (за наявності)

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії від 12.12.2021 р. №3258

Місцезнаходження/місце проживання (вулиця, будинок, номер квартири/офісу)

вулиця Героїв, будинок 50

Населений пункт (назва та код**)

місто Київ, UA80000000000093317

Район (назва та код**)

Солом’янський район, UA80000000000980793

Область/Автономна Республіка Крим (назва та код**), м. Київ, м. Севастополь

місто Київ, UA80000000000093317

Поштовий індекс

04052

Номер телефона

044-123-45-67

Адреса електронної пошти

posta@email.com

Адреса веб-сайту (за наявності)

Найменування, адреса веб-сайту материнської компанії (за наявності)

_________
* Серія (за наявності) та номер паспорта фізичних осіб для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Згідно з  Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26 листопада 2020 р. № 290.

 

Таблиця 2

Загальні відомості про об’єкт

Назва об’єкта

Котельня  

Кількість установок

1

Місцезнаходження об’єкта (вулиця, будинок)

вулиця Героїв, будинок 50 

Населений пункт (назва та код*)

 місто Київ, UA80000000000093317

Район (назва та код*)

Солом’янський район, UA80000000000980793 

Область/Автономна Республіка Крим (назва та код*), м. Київ, м. Севастополь

місто Київ, UA80000000000093317 

Поштовий індекс

04052

Район річкового басейну (код та назва, зокрема суббасейну)

М5.1 Район басейну річки Дніпро, М5.1.4 суббасейн річки Прип’ять

Вид/види діяльності згідно з додатком 1 до Закону України “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів”

Спалювання палива в установках 

Статус (експлуатаційний стан об’єкта)

Діючий

Номінальна потужність виробництва**

52 МВт

Геопросторові дані (ідентифікатор геопросторового об’єкта)

0125695305:15:011:9001

Географічні координати (широта та довгота, виражені з точністю до п’яти  знаків після коми)

48.66808, 30.73951

Примітки (інша релевантна інформація,  за бажанням)

– 

__________
* Згідно з  Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26 листопада 2020 р. № 290.

** Інформація зазначається у разі провадження видів діяльності, щодо яких Законом України “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів” встановлено порогові значення потужності виробництва. Така інформація не буде доступною для громадськості в Національному реєстрі викидів та перенесення забруднювачів.

Якщо об’єкт має кілька установок, на яких провадиться один вид діяльності, зазначається сукупна потужність виробництва за таким видом діяльності. Якщо об’єкт має одну або кілька установок, на яких провадяться різні види діяльності, зазначається сукупна потужність виробництва за кожним видом діяльності окремо.

Таблиця 3

Відомості про установку*

Назва установки

Місце розташування установки (вулиця, будинок)

Населений пункт (назва та код**)

Район (назва та код**)

Область/Автономна Республіка Крим (назва та код**), м. Київ,
м. Севастополь

Поштовий індекс

Район річкового басейну (код та назва, зокрема суббасейну)

Вид/види діяльності згідно з додатком 1 до Закону України “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів”

Статус (експлуатаційний стан установки)

Номінальна потужність виробництва***

Геопросторові дані (ідентифікатор геопросторового об’єкта)

Географічні координати (широта та довгота, виражені з точністю до п’яти  знаків після коми)

Примітки (інша релевантна інформація, за бажанням)

_________
* Заповнюється у разі, коли об’єкт містить кілька установок. Заповнюється для кожної установки окремо.

** Згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26 листопада 2020 р. № 290.

*** Інформація зазначається у разі провадження видів діяльності, щодо яких Законом України “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів” встановлено порогові значення потужності виробництва. Така інформація не буде доступною для громадськості в Національному реєстрі викидів та перенесення забруднювачів.

Якщо на установці провадяться різні виді діяльності, зазначається сукупна потужність виробництва за кожним видом діяльності окремо.

______Генеральний директор_______

(посада керівника юридичної особи/
фізична особа - підприємець)

____Ім’я ПРІЗВИЩЕ___________

(власне ім’я, прізвище)

____ __________20___ р.