Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
25.06.2021

Розрахунок скиду забруднюючих речовин для заповнення податкової декларації

  Період розрахунку 2 квартал 2021 р.
№п/п Найменування забруднюючої речовини Обсяг скинутих стічних вод. тис. м3 Обсяг дощових та талих вод, тис. м3 Обсяг скиду забруднюючих речовин, т Ставка податку, грн/т Сума податку, грн
Всього обсяг скинутої у водний об'єкт води, тис. м3 Аналіз ЗВ, мг/дм3 Всього обсяг скинутих забруднюючих речовин  у водний об'єкт, т
1 Азот амонійний 600 126 726,0 3,800 2,759 644,6 1 778,45 
2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5) 600 126 726,0 19,000 13,794 46,19 637,14 
3 Завислі речовини 600 126 726,0 0,012 0,009 9474,05 85,27 
4 Нафтопродукти 600 126 726,0 2,086 1,514 138,57 209,79 
5 Нітрати 600 126 726,0 0,043 0,031 7909,77 245,20 
6 Нітрити 600 126 726,0 497,920 361,490 46,19 16 697,22 
7 Сульфати 600 126 726,0 0,000 0,000 1287,18 0,00 
8 Фосфати 600 126 726,0 358,050 259,944 46,19 12 006,81 
9 Хлориди 600 126 726,0   0,000   0,00 
10 До 0,001 (включно)  (залізо + СПАВ) 600 126 726,0 0,1040 0,076 168743,5 12 824,51 
11 Понад 0,001 - 0,1 (включно) 600 126 726,0   0,000 122347,23 0,00 
12 Понад 0,1 - 1 (включно) 600 126 726,0   0,000 21092,69 0,00 
13 Понад 1 - 10 (включно) 600 126 726,0   0,000 2146,63 0,00 
14 Понад 10 (ХСК) 600 126 726,0 28,000 20,328 429,72 8 735,35 
15 забруднюючі речовини, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу 600 126 726,0   0,000 168743,5 0,00 
  ВСЬОГО       909,01500 659,945000 236,252933 53 219,74