Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
28.05.2021
Затверджено: Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03.02.2021 № 74

Форма 1

Реєстрова карта ОУВ № 007

II. Характеристика відходів

1. Назва відходів за КВ _Ґрунти, забруднені нафтопродуктами, хімічними та біоречовинами, що підлягають збиранню, обробленню та видаленню

2. Код відходів за КВ 4590.3.1.06_

3. Інша назва відходів промаслений ґрунт

4. Назва виробництва за КВЕД обслуговування та ремонт автомобілів

5. Код виробництва за КВЕД _50.20.0_

6. Клас небезпеки для здоров’я людей

1 - ік, 2 - а, 3 - ік, 4 - ік.

7. Назва групи небезпечних відходів __інші відходи__

8. Код групи небезпечних відходів __1.48.00__

9. Наявність небезпечних властивостей

Н1 - ік, Н2 - ік, Н3 - а, Н4 - ік, Н5 - ік,…

Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу

КупитиОтримати демо-доступ