Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Підприємство планує встановити сміттєспалювальну установу, для спалювання власних ТПВ та побічних продуктів тваринного походження, що не призначені для споживання людиною (III категорія). Які дозвільні документи потрібно оформити підприємству? Якими нормативно-правовими актами керуватись? Які вимоги існують для розміщення установки для спалювання (ДБН чи подібний йому документ)?

На запитання відповідає
Кошелєва Олена Сергіївна,
еколог промислового підприємства, експерт ПАЕУ, внутрішній аудитор систем ISO 9001, ISO 14001