Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Чи є законною передача будівельних відходів, які раніше класифікувалися як змішані будівельні відходи, для захоронення на полігон будівельних відходів, при відсутності об'єктів для оброблення таких відходів?

На запитання відповідає
Тимошенко Марина Євгенівна,
інженер-еколог, консультант з питань охорони навколишнього природного середовища

У ст. 1 Закону України «Про управління відходами» від 20.06.2022 № 2320-IX (далі – ЗУ № 2320-IX) наведено визначення терміну «відходи будівництва та знесення», під яким слід розуміти відходи, що утворилися внаслідок діяльності з капітального ремонту, будівництва або знесення будівель і споруд.

Згідно з загальними вимогами до управління відходами, наведених у ст. 13 ЗУ № 2320-IX,  утворювачі або власники відходів, які не є суб’єктами господарювання у сфері управління відходами, зобов’язані забезпечувати зберігання відходів у спосіб, що є безпечним для здоров’я людини та навколишнього природного середовища, та передавати відходи суб’єктам господарювання у сфері управління відходами протягом одного року з моменту їх утворення. При цьому  передача суб’єктам господарювання відходів (крім побутових відходів) з метою збирання, перевезення та оброблення, здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до законодавства, в якому зазначається код відходів згідно з Національним класифікатором відходів, їх обсяг, найменування та код операції з відновлення та/або видалення відходів.

Пункт 7 ст. 13 ЗУ № 2320-IX конкретизує зобов’язання до суб’єктів господарювання, що здійснюють будівництво або знесення будівель та інженерних споруд. Такі суб’єкти повинні забезпечити роздільне збирання відходів будівництва та знесення, їх облік та передачу суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для забезпечення їх оброблення.

Обробленням відходів у розумінні ЗУ № 2320-IX є операції з відновлення або видалення відходів, включаючи підготовку відходів до таких операцій.

Коментар експерта

Однак й тут п. 7 ст. 13 ЗУ № 2320-IX додає конкретики — відходи будівництва та знесення, що не є небезпечними, підлягають підготовці до повторного використання, рециклінгу, іншому матеріальному відновленню, включаючи зворотне заповнення.

П. 3 ст. 6 ЗУ № 2320-IX наголошує на тому, що роздільно зібрані відходи, призначені для підготовки до повторного використання та рециклінгу, не можуть видалятися шляхом спалювання чи в інший спосіб, крім відходів, що утворюються внаслідок сортування або інших операцій з оброблення роздільно зібраних відходів та відходів, непридатних до повторного використання та рециклінгу.

Підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить до утворення відходів, згідно зі ст. 4 ЗУ № 2320-IX повинні забезпечити дотримання ієрархії управління відходами шляхом видалення лише тих відходів, що непридатні з технологічних чи економічних причин до рециклінгу або інших операцій з відновлення відходів.

Відповідно до ст. 26 ЗУ № 2320-IX організація управління відходами будівництва та знесення належить до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері управління відходами.

З іншого боку, ст. 16 ЗУ № 2320-IX надає право утворювачам відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств, одержувати, у встановленому порядку, інформацію про технології оброблення відходів, будівництво та експлуатацію об’єктів оброблення відходів.

Коментар експерта

Таким чином, виходячи з вище викладеного, рекомендуємо для початку зробити запити про технології оброблення відходів будівництва та знесення та наявність об’єктів оброблення, здатних здійснювати операцію з рециклінгу/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). У разі отримання відповіді щодо відсутності таких об’єктів оброблення, розглядати варіант щодо видалення таких відходів.