Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Чи потрібно отримувати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів організації-орендодавцю у випадку, якщо є заключені угоди з організаціями-орендарями щодо збирання у контейнерах орендодавця побутових відходів, які потім передаються орендодавцем спеціалізованій організації?

 

На запитання відповідає
Шмурак Євген Леонідович,
консультант з питань охорони навколишнього природного середовища

Вас цікавить питання, чи потрібно Вам буде отримувати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, якщо відходи від орендарів Ви будете отримувати в контейнерах. Точну відповідь Ви зможете отримати лише після затвердження порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, яку має затвердити Кабінет Міністрів України відповідно до статті 19 Закону України «Про управління відходами» (далі — Закон). На даний час Закон не вимагає від Вас отримувати такий дозвіл, оскільки Ви не плануєте здійснювати якісь операції з відходами. 

Проте Вам потрібно усвідомити, що:

 • орендодавці відповідно до договорів оренди стають власниками відходів орендарів і відповідають за рівень роздільного збирання зазначених відходів;
 • значна частина відходів (і зовсім не побутових) буде утворюватись від експлуатації об’єктів аренди;
 • якщо Ваші орендарі будуть займатись виробництвом, торгівлею або наданням послуг, і при цьому залишати відходи від такої діяльності у контейнерах, то такі відходи будуть не лише побутовими;
 • усі вищенаведені види діяльності можуть призводити до утворення небезпечних відходів, які слід збирати окремо від інших.

Коментар експерта

Навіть офісна діяльність часто продукує небезпечні відходи (наприклад, залишки високодисперсного тонеру).

Таким чином, частина друга статті 16 Закону – це Ваші щоденні обов’язки, і Ви зобов’язані:

 • запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;
 • класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;
 • обробляти відходи самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, або передавати їх для оброблення суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають такий дозвіл;
 • у разі утворення побутових відходів укладати договір про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги та вносити плату за надання такої послуги відповідно до встановлених тарифів;
 • не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;
 • вести облік відходів, що утворилися в результаті їхньої діяльності, та подавати відповідну звітність;
 • розробляти та виконувати плани управління відходами підприємств, установ та організацій у встановленому порядку;
 • забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;
 • надавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність;
 • призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами;
 • відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону;
 • подавати декларацію про відходи, якщо діяльність такого утворювача відходів призводить до утворення небезпечних відходів або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн.

Коментар експерта

Тому рекомендуємо Вам:

 • запланувати проведення регулярних навчань та перевірок запровадження роздільного збирання відходів;
 • розраховувати на значне розширення номенклатури для роздільного збирання відходів та підвищення витрат на їх обслуговування;
 • в договорах оренди чітко оговорювати номенклатуру тих специфічних відходів, за управління якими відповідає орендар.