Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Як розрахувати розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення земель стічними водами? 

На запитання відповідає
Сердюк Вікторія Анатоліївна,
провідний інженер з охорони навколишнього середовища

Розрахувати розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення земель стічними водами враховуючи лише об'єм стічної води не можна. Оскільки, відповідно до Методики
визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 27.10.1997  № 171
, передбачається прив'язка до забруднюючих речовин, що спричинили забруднення земельної ділянки. Забруднюючі речовини поділені на 4 групи небезпечності. Основою для їх визначення є величини гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) хімічних речовин в ґрунті (додаток 1).

Коефіцієнт забруднення землі (КЗ) визначається в залежності від наявності відомостей про об'єм забруднюючої речовини за формулами:

де

ОЗР

-

об'єм забруднюючої речовини, куб.м;

 

ТЗШ

-

товща земельного шару, що є розмірною одиницею для розрахунку витрат на ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування і дорівнює 0,2 м;

 

ПД

-

площа забрудненої земельної ділянки, кв.м;

 

ІП

-

індекс поправки до витрат на ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування забруднюючої речовини (додаток 3).

 

При наявності інформації лише про масу забруднюючої речовини, що проникла у землю, об'єм забруднюючої речовини (ОЗР)

розраховується за формулою (3) 

 

(3)

 

де

ВЗР

-

маса забруднюючої речовини, т;

 

ЩЗР

-

відносна густина забруднюючої речовини, т/куб.м, значення якої визначається за додатком 4.

 

Якщо вміст (масова частка) забруднюючої речовини (або показник вимірювань) встановлювався за результатами інструментально-лабораторного контролю, Кз визначається за формулою (4):

 

Кз = Кр x Кгп,

(4)

 

де

Кр

-

коефіцієнт рівня забруднення, значення якого визначається за додатком 11;

 

Кгп

-

поправний коефіцієнт на глибину просочування забруднюючої речовини, значення якого визначається за додатком 12.

 

Коефіцієнт рівня забруднення Кр приймається відповідно до рівня забруднення ґрунту згідно з додатком 11. Рівень забруднення ґрунту встановлюється за величиною відношення вмісту (масової частки) забруднюючої речовини у ґрунті Сзр до гранично допустимої (орієнтовно допустимої) концентрації речовини у ґрунті Сгдк (одк).

За відсутності гранично допустимої (орієнтовно допустимої) концентрації речовини у ґрунті рівень забруднення ґрунту встановлюють за величиною відношення вмісту (масової частки) забруднюючої речовини у ґрунті Сзр до контрольного вмісту цієї речовини у ґрунті Ск.

Підсумовуючи, розрахунок збитків за забруднення земель здійснюється саме за встановленим фактом забруднення, тобто наявності забруднюючих речовин, що проникли у  землю (інструментально-лабораторний контроль і прив'язка до фонових концентрацій, щоб визначити відхилення). Першооснова – встановлення забруднюючої речовини, адже у пилогазовому потоці (поток куб.м повітря великий, а концентрації забруднюючих речовин можуть бути малі чи великі, може взагалі не буде перевищення), у стічній воді (так само, як і з повітрям) є різні концентрації забруднюючих речовин і їх вплив залежно від цих показів (дози) буває різний на людину і довкілля в цілому.