Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Через початок бойових дій не вдалося вчасно подати річні статистичні звіти за формами № 1-екологічні витрати та № 1-відходи. Після відновлення роботи звіти здали із запізненням. Чи загрожують підприємству адміністративні санкції, якщо підприємство розташоване в районі, де велися бойові дії?

На запитання відповідає
Хоміч Людмила Вікторівна,
віце-призедент ПАЕУ, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 24 лютого 2022 року.

У Законі України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-ІХ установлено, що особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Коментар експерта

Указаний перелік охоплює і статистичні спостереження за формами № 1-екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища» та № 1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами».

Передбачається, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів.

У період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітного характеру уповноважені органи не здійснюють.

Зважаючи на те, що кінцевим терміном подання вказаних статистичних спостережень є 28 лютого, тобто дата після оголошення воєнного стану, на підприємство поширюються положення зазначеного Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Коментар експерта

Таким чином, підприємство звільняється від відповідальності за несвоєчасне подання статистичних звітів.