Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Законом № 2142-ІХ від 24.03.2022, який набрав чинності 05.04.2022, норму п. 69.16 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ переписали повністю. Яким чином можна трактувати норму п. 69.16 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ? Йдеться про звільнення від оподаткування тільки радіоактивних відходів чи викидів від стаціонарних джерел забруднення також? Чому не зазначено про скиди стічних вод та утворення інших видів відходів?

На запитання відповідає
Хоміч Людмила Вікторівна,
віце-призедент ПАЕУ, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Відповідно до  п. 11 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120-ІХ розділ XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755-VІ (далі – ПКУ) доповнено п. 69.16 такого змісту: «Тимчасово, з 1 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України».

В контексті цієї норми важливо з’ясувати:

1. Що є екологічним податком?

2. Хто є платником екологічного податку?

3. Чи є платник податку зареєстрованим (взятим на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за місцем утворення радіоактивних відходів та  тимчасового зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф?

 

Екологічний податок

 

Згідно із ст. 14.1.57 ПКУ  екологічний податок – це загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.

 

Платники екологічного податку

 

Відповідно до ст. 240 ПКУ платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

  • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
  • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);
  • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
  • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

 

Сфера поширення податкової пільги

 

Для застосування податкової пільги суб’єкт господарювання як платник екологічного податку повинен бути  взятий на державний облік  за місцем розміщення джерела забруднення:

  • стаціонарних джерел забруднення викидами;
  • скидів у водні об’єкти;
  • місць утворення радіоактивних відходів та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів.

Важливо

Разом із тим це місцезнаходження (місце взяття на державний облік та місце розміщення джерела забруднення) має бути територією, на якій ведуться (велися) бойові дії, або територією, тимчасово окупованою збройними формуваннями рф.

Передбачається, що Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначає Кабінет Міністрів України.

Коментар експерта

Водночас поки що Уряд не визначив такого переліку, що унеможливлює застосування податкової пільги.

Для остаточного вирішення цього питання рекомендуємо звернутися на гарячу лінію Державної податкової служби України для надання консультацій платникам податків.