Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Чи потрібно наразі підприємству подавати документи для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами для принципу мовчазної згоди? Вже не один запит на інформацію був поданий в Управління екології (м. Київ) стосовно роз’яснення процедури отримання дозволу в умовах, якщо до сьогодні відповідний Порядок не прийнятий? Відповідь отримана і в ньому є така фраза - наразі призупинено розгляд заяв та видачу дозволів на зд. операцій у сфері поводження з відходами до моменту внесення змін до нормативно-правових актів у зв’язку з приведенням їх у відповідність до Закону №1193. Чи цієї відповіді від Управління екології буде достатньо?

На запитання відповідає
Хоміч Людмила Вікторівна,
адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про відходи» суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000.

Згідно із ст. 18 Закону до компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами належить затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Сьогодні вказаного порядку немає, що унеможливлює отримання дозвільного документа.

Державна регуляторна служба України в листі від 09.08.2018 за № 8029/0/20-18 виклала свою позицію щодо отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Зокрема, зазначено, що відсутність затвердженого порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами не є підставою для відмови в отриманні дозволу.

Керуючись розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (далі – Розпорядження № 523), Державна регуляторна служба України рекомендує звертатися із заявою до центрів надання адміністративних послуг та у випадку неотримання дозволу здійснювати діяльність за принципом мовчазної згоди.

У Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженому Розпорядженням № 523, передбачено видачу дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами – позиція 83.

Варто акцентувати, що згідно з п. 1-1 Розпорядження № 523 за заявою суб’єкта звернення у випадках, передбачених законами, переоформлення, видача дублікатів, продовження строку дії, анулювання адміністративних послуг, визначених затвердженим цим розпорядженням переліком, здійснюється через центри надання адміністративних послуг.

Тобто законодавець встановлює такі конкретні дії пов’язані з дозвільним документом, як:

  • переоформлення,
  • видача дублікатів,
  • продовження строку дії,
  • анулювання адміністративних послуг.

Водночас в указаному Переліку не зазначено видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Відповідно до п. 2 Розпорядження № 523 для місцевих державних адміністрацій, при яких утворено центри надання адміністративних послуг, встановлено зобов’язання забезпечити:

Враховуючи викладене, центри надання адміністративних послуг повинні передбачити надання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у переліку адміністративних послуг, зокрема і форму заяви на його отримання.

Довідка

На сайтах територіальних центрів надання адміністративних послуг немає форми заяви.

Також у п. 3 Розпорядження № 523 передбачено, що органи виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, наведених у затвердженому цим розпорядженням переліку, мають забезпечити:

  • внесення необхідних змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності);
  • розміщення інформації про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через центри їх надання з урахуванням ч. 2 ст. 6 Закону України «Про адміністративні послуги» на власних офіційних вебсайтах та у місцях прийому суб’єктів звернень.

Коментар експерта

Враховуючи викладене, керуючись Розпорядженням № 523, дії підприємства щодо одержання відповіді від територіального управління про призупинення процедури видачі дозволів у сфері поводження з відходами є достатніми і максимальними для отримання дозвільного документа.