Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Чи відносять до стічних вод атмосферні опади? Чи допустимо відводити атмосферні опади на територію підприємства? Чи достатньо у цьому випадку проводити моніторинг ґрунтів для того, щоб не порушувати Закон України «Про охорону земель»?

На запитання відповідає
Кошелєва Олена Сергіївна,
промисловий еколог

Атмосферні опади – це дощові та ливневі стічні води, що утворюються під час дощу та сніготанення. На підприємстві повинна буди обладнана дощова/зливова каналізація, яку проєктують згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація: зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування».

Дощова каналізація збирає на території підприємства дощові й талі поверхневі води, відводить самопливом їх по мережі та через свої колектори скидає умовно чисті стоки у водоймища та водні об’єкти.

Важливо

Скид неочищених стічних вод на рельєф місцевості заборонений.

На підприємстві необхідно побудувати ЛОС для очищення таких стічних вод. Будівництво ЛОС виконується відповідно за вимог чинного законодавства. До моменту будівництва ЛОС можливо якийсь час передавати дощові й талі води Водоканалу (якщо місцеві правила та очисні споруди це дозволяють).

Коментар експерта

Проводити моніторинг ґрунтів та підземних і поверхневих вод для того, щоб довести, що підприємство таким чином не порушує природоохоронного законодавства, недостатньо.