Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

На підприємстві, для власних санітарно-гігієнічних потреб, планується буріння свердловини з добовим споживанням води до 300 м3/добу. Чи необхідно проводити процедуру ОВД, якщо передачі води іншим споживачам не буде?

На запитання відповідає
Кошелєва Олена Сергіївна,
промисловий еколог

Згідно із Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 № 2918-IIIпитне водопостачання  – діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та/або постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та/або систем питного водопостачання.   

 

Отримати висновок з оцінки впливу на довкілля  необхідно, якщо планована діяльність підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII.

Друга категорія видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, містить глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів).

Якщо Ваше підприємство планує використовувати видобуту питну воду тільки для власних потреб – отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля не потрібно.

Якщо обсяг водоспоживання не перевищуватиме 300 м3/добу – спецдозвіл на користування надрами також отримувати не треба відповідно до ст. 23 Кодексу України «Про надра»:

Цитата

Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує
300 м3 на добу.

 

Але треба обов’язково отримати дозвіл на спеціальне водокористування відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування» від 13.03.2002 № 321.