Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
28.02.2023
Система моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
Кошелєва Олена Сергіївна,
еколог промислового підприємства, експерт ПАЕУ, внутрішній аудитор систем ISO 9001, ISO 14001

Парникові гази та парниковий ефект

Визначення терміна

Зміна клімату — глобальна екологічна проблема. Основною причиною порушення кліматичного балансу є викиди парникових газів. Ці гази, що утворюються внаслідок діяльності людини, здатні викликати посилення парникового ефекту (інфограф. 1).

До парникових газів належать: двоокис вуглецю (CO2), метан (CH4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складники атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання.

Інфографіка 1

Парниковий ефект

дрор

Парниковий ефект…

Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу

КупитиОтримати демо-доступ