Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зміни законодавства
10.05.2024
Розпочато обговорення правил технічної експлуатації сміттєспалювальних установок в Україні

У березні цього року Уряд затвердив технічні вимоги, яким мають відповідати сміттєспалювальні установки в Україні.

Наразі Міндовкілля підготувало Правила їх технічної експлуатації, які будуть обов’язковими при проєктуванні, будівництві, оснащенні та використанні таких установок. 

Правила охоплюють вимоги до: 

  • проведення організаційних заходів на об’єктах спалювання;
  • приймання та зберігання відходів;
  • експлуатації установок;
  • управління залишками від спалювання.

 

Крім того, у документі встановлено:

  • нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів у води, а також вимоги до їх вимірювання;
  • правила моніторингу та контролю таких викидів і скидів та оцінки   дотримання нормативів;
  • умови роботи обладнання в разі порушення технологічного процесу тощо. 

 

Правила поширюватимуться на всі установки в Україні, окрім установок газифікації або піролізу, якщо речовини (гази), що виникають у результаті термічного оброблення відходів, очищуються та перестають бути відходами ще до їх спалювання.

Також Правила не поширюватимуться на  установки, що обробляють:

  • радіоактивні відходи;
  • рослинні відходи сільського господарства та лісового господарства; або харчопереробної промисловості, якщо утворюване тепло відновлюється тощо;
  • відходи, утворені в результаті розвідки родовищ та експлуатації нафтових і газових свердловин на розташованих у морі об’єктах, які спалюють на борту таких об’єктів.

Довідка

В рамках запущеної в Україні реформи, умови спалювання відходів в Україні мають відповідати європейським стандартам екологічної безпеки, зокрема вимогам Директиви 2008/98/ЄС про відходи; Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди та Імплементаційного рішення Європейської комісії 2019/2010 про встановлення висновків щодо найкращих доступних методів для спалювання відходів.

Тож Міндовкілля працює над відповідними нормативними актами, з прийняттям яких сміттєспалювальні заводи в Україні працюватимуть лише із застосуванням найкращих доступних технологій та методів управління. А оператори впроваджуватимуть заходи зі скорочення викидів та скидів, здійснюватимуть постійний моніторинг роботи установок і вимірюватимуть показники стану повітря, підземних та поверхневих вод, ґрунтів, запахів, шумового забруднення тощо. Адже робота таких підприємств має відповідати європейським стандартам та не завдавати шкоди ні довкіллю, ні здоров’ю людини. 

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України