Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

До якого коду за Національним переліком можна віднести відходи за кодами: 2000.3.1.16 «Шпали залізничні», 7710.3.1.18 «Відходи пораніту», 4010.2.9.12 «Відходи теплоізоляційних матеріалів»?

На запитання відповідає
Чала Валентина Леонідівна,
начальник відділу охорони праці і екології промислового підприємства

При класифікації відходів одним з головним є врахування п. 12 Порядку класифікації відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102.

Класифікація відходів здійснюється шляхом призначення шестизначного коду, зазначеного в Національному переліку відходів, із дотриманням такої послідовності:

  • оцінюється належність відходів до однієї із груп відходів від 1 до 12 і від 17 до 20 з урахуванням джерела (галузі) утворення відходів та визначається відповідний шестизначний код відходів у межах встановленої групи. Під час проведення такої оцінки коди відходів, які закінчуються на «99», не враховуються;
  • у разі неможливості визначити відповідний код у межах груп відходів від 1 до 12 і від 17 до 20 утворювач відходів або суб’єкт господарювання у сфері управління відходами проводить оцінку належності відходів до груп 13, 14 і 15 та визначає відповідний шестизначний код відходів у межах встановленої групи;
  • у разі неможливості визначити відповідний код у межах груп відходів 13, 14 і 15 оцінюється належність відходів до групи відходів 16 та визначається відповідний шестизначний код відходів у межах встановленої групи;
  • у разі неможливості визначити відповідний код у межах групи відходів 16 наступним етапом є визначення відповідного шестизначного коду відходів із застосуванням кодів відходів однієї із груп відходів від 1 до 12 і від 17 до 20, які закінчуються на «99», у межах відповідної групи відходів.

Коментар експерта

Отже, для відходів шпал залізничних рекомендую обрати групу 17 «Відходи будівництва та знесення» (фактично відпрацьовані шпали утворюються, власне, при будівництві/ремонті залізничних колій), а саме: код 17 02 04* «Деревина, скло та пластмаси, що містять або забруднені небезпечними речовинами».

Також, може бути застосований і код з групи 03 «Відходи оброблення деревини та виробництва панелей і меблів, целюлози, паперу та картону», а саме: 03 01 99 «Інші відходи цієї підгрупи».

Щодо відходів пораніту рекомендую обрати залежно від Вашої ситуації. Пораніт це в першу чергу діелектрик, якщо його відходи утворюються на постійній основі в результаті ремонту приміщень, інфраструктури тощо, то обираємо групу 17 «Відходи будівництва та знесення», а саме: 17 06 01* «Ізоляційні матеріали, що містять азбест». Якщо ж відходи пораніту утворюються в результаті його використання в електричному/електронному обладнанні, то в такому разі рекомендую обрати код групи 20 (окремо зібрані фракції), а саме: 20 01 35* «Відходи електричного та електронного обладнання інші, ніж зазначені за кодами 20 01 21 та 20 01 23, що містять небезпечні компоненти». В інших умовах утворення відходів пораніту можна обрати код 20 01 99 «Інші відходи цієї підгрупи».

До відходів теплоізоляційних матеріалів найбільш застосовний код із групи 10 «Відходи термічних процесів» (приймаємо за основу те, що такі відходи, як правило, утворюються під час виробництва/технологічних процесів виробництва енергії будь-яких видів), а саме: код 10 01 99 «Інші відходи цієї підгрупи».