Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
22.09.2023

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Державне агентство водних ресурсів України
__________________ __________________________________

       (підпис)                                  (П.І.Б.)

М.П.

«___» ____________ 20__ року

 

ПАСПОРТ
водного об’єкта

Став с. Мальцевське Лозовського району Харківської області
(тип водного об’єкта (водосховище, ставок, озеро) та його назва)

 

Замовник

   

____________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

   

Розробник

   

____________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

   

 

1.…

Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу

КупитиОтримати демо-доступ