Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Підприємство займається виготовленням меблів і має дозвіл на викиди. Теплову енергію для виробництва отримує від сусідньої котельні. Під час виробничого процесу виникають обрізки хімічно необробленої деревини та обрізки плити МДФ, які можна використовувати для отримання теплової енергії. У зв'язку з цим розглядається можливість придбання котла-утилізатора. Чи необхідно підприємству пройти процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД), і які документи повинно мати підприємство під час експлуатації цього котла?

 
На запитання відповідає
Кошелєва Олена Сергіївна,
еколог промислового підприємства, експерт ПАЕУ, внутрішній аудитор систем ISO 9001, ISO 14001

Суб’єкти господарювання у сфері управління відходами зобов’язані:

 • дотримуватися вимог щодо збирання, перевезення та оброблення відходів, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;
 • не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;
 • вести облік відходів, що утворилися у результаті їхньої діяльності чи були отримані від інших суб’єктів господарювання, облік операцій з управління відходами та подавати звітність відповідно до закону – поки що за формою № 1-ВТ (відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення» від 07.07.2008 № 342), але незабаром буде новий нормативний документ яким буде регламентовано порядок обліку відходів  відповідно до Закону України «Про управління відходами» за звітування на порталі Екосистема;
 • класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів – дивимось постанову Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102;
 • забезпечувати здійснення операцій з оброблення відходів на об’єктах оброблення відходів;
 • забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані об’єктів оброблення відходів, забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки на них;
 • надавати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади у сфері управління відходами інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність;
 • відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону;
 • мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів;
 • мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та/або письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів чи висновок на транскордонне перевезення відходів відповідно до закону;
 • забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері управління відходами;
 • призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені законом.