Онлайн-консультант еколога підприємства
E-журнал
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Управління відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», підприємство має змінити свою назву. Яка документація потребує переоформлення? Якими наказами це все затвердити? Які дії підприємства у сфері екології?

На запитання відповідає
Хоміч Людмила Вікторівна,
адвокат, екологічний аудитор

Відповідно до ст. 90 Цивільного кодексу України юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву.

В свою чергу, відповідно до п. 8 ст. 4.1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи — підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру.

Коментар експерта

Таким чином, наявна документація не передбачає переоформлення.

Підставою для застосування нової назви має бути витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Після реєстрації змін у державному реєстрі щодо нової назви:

  • наказом по підприємству можуть бути затвердженні фірмові бланки підприємства, форми обліку, звітності, інша документація, за необхідності;
  • підприємству, під час чергового листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, варто вказувати про зміну назви з посиланням на витяг з державного реєстру;
  • підприємству варто перевірити умови дозвільних документів, договорів з контрагентами щодо необхідності повідомлення у випадку зміни найменування підприємства.