Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
11.06.2021
Спеціальні дозволи на користування надрами: механізм отримання за Проєктом ЗУ № 4187
Сергій Карагодін,
провідний інженер з охорони навколишнього середовища ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас»

Спеціальні дозволи та аукціони

Спеціальні дозволи на користування надрами, як і натепер, планується надавати переможцям електронних аукціонів, крім випадків, що передбачені законодавством. Пропонується на рівні закону встановити вичерпний перелік випадків надання спеціального дозволу без проведення аукціону. Натепер це зроблено на рівні підзаконного акту (Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі – Порядок № 615)).

Додається новий випадок, коли спеціальний дозвіл на користування надрами надається без проведення аукціону, а саме геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням корисних копалин місцевого значення (промислова розробка), видобування корисних копалин місцевого значення, якщо заявник є власником земельної ділянки (суміжних земельних ділянок) на яку (які) надається спеціальний дозвіл.

Такий спецдозвіл надається в межах земельної ділянки (суміжних земельних ділянок) та не може перевищувати 25 гектарів.

Коментар експерта

Тобто у разі, якщо надрокористувач є власником земельних ділянок, на яких планується проводити видобування корисних копалин, то спецдозвіл надається без проведення аукціону. Але це стосується тільки корисних копалин місцевого значення.

 

Розширення меж спеціального дозволу

Планується розширити межі спеціального дозволу на користування надрами, який натепер регламентує Порядок № 615 (табл. 1).

Таблиця 1

Зміни, що пропонуються

У редакції Порядку № 615

У редакції законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» від 05.10.2020 № 4187 (далі – Проєкт ЗУ № 4187) 

Одноразове розширення меж не більш як на 50% раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки (включаючи ділянки надр, надані з метою видобування, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка) за умови, що просторові межі перспективних покладів, виявлених у процесі геологічного вивчення, виходять за межі ділянки надр, наданої у користування, та підтверджені відповідними протоколами ДКЗ), розміщення підземних сховищ, а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50% запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у користування та/або не виставлено на аукціон

Розширення меж не більш як на 50% початково наданої у користування площі ділянки надр (активного об’єму для спеціальних дозволів, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин) за умови, що просторові межі перспективних покладів (активний об’єм), виявлені у процесі геологічного вивчення (дорозвідки), виходять за межі ділянки надр, наданої у користування, та підтверджені відповідними протоколами Державної комісії України по запасах корисних копалин і на суміжній ділянці та/або не виставлено на електронний аукціон. При цьому реквізити раніше наданого спеціального дозволу на користування надрами не змінюються, а додатково зазначається площа такого розширення

 

Тобто надрокористувач зможе розширити межі спеціального дозволу (незалежно від виду користування надрами: видобування це чи геологічне вивчення) не більше як на 50% початково наданої площі. При цьому початковою площею спецдозволу пропонується вважати площу спецдозволу, що буде діяти на момент набрання чинності Проєкту ЗУ № 4187.  

 

Перелік документів для отримання (продовження строку дії) та внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами

 На рівні закону пропонується встановити:

  • перелік документів, які подає надрокористувач для отримання (продовження строку дії) та внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами;
  • перелік підстав для прийняття рішення про відмову у наданні дозволу, у внесенні до нього змін.

Коментар експерта

Практично всі вище зазначені норми натепер (квітень 2021) встановлюються на рівні підзаконного акта та прописані у Порядку № 615, що суперечить Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-ІV, оскільки вони мають встановлюватись на рівні законів, а зараз у Кодексі України про надра зазначені норми відсутні.   

Також Проєктом ЗУ № 4187 планується скасувати:

  • отримання надрокористувачем гірничого відводу, крім об’єктів, розробка яких здійснюється підземним способом (шахтами та рудниками);
  • введення в дію (схвалення) Держгеонадрами протоколів експертизи Державної комісії України по запасах корисних копалин;
  • порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння;
  • погодження Держгеонадрами проєктів розробки родовищ корисних копалин (необхідність погодження Держпраці – залишається);
  • погодження (замінюється на інформування) органів гірничого нагляду (натепер це територіальний орган Держпраці) річного плану розвитку гірничих робіт.

Коментар експерта

Під час отримання спеціального дозволу на користування надрами залишається погодження Міндовкілля тільки в тому випадку, коли ділянка надр виставляється на аукціон. У Проєкті ЗУ № 4187 не зазначається надання погоджень (пропозицій) Міндовкіллю під час надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону (розширення меж, продовження строку дії).

Це логічно, оскільки у разі отримання спецдозволу з метою видобування корисних копалин заявник подає інформацію щодо висновку з оцінки впливу на довкілля. Натепер, по суті, виконується подвійне погодження природоохоронних органів: і під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, і під час надання пропозицій у разі розгляду документів на отримання спеціального дозволу.

 

Збори, майнові права

Пропонується не справляти збір за продовження спеціальних дозволів на користування надрами. Такий збір, по суті, – подвійна оплата за надання спецдозволу на користування надрами, який держава планує ліквідувати.

Важливо

Проєктом ЗУ № 4187 пропонується встановити право власника розпоряджатися спеціальним дозволом на користування надрами (продавати, використовувати у вигляді застави або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі).

Водночас Проєктом ЗУ № 4187 передбачені певні обмеження для суб’єктів державного сектору економіки та підприємств в управлінні держави для зменшення ризиків спекулятивних дій.

 

Перехід на систему координат WGS 84

На рівні закону унормовується перехід на систему координат WGS 84 із унесенням відповідних змін до координат кутових точок ділянки надр у бланк спеціального дозволу для надрокористувачів:

  • протягом 2 років – для корисних копалин загальнодержавного значення;
  • протягом 3 років – для корисних копалин місцевого значення з дня набрання чинності цього закону.

 

Щоправда, у Проєкті ЗУ № 4187 не прописано чітко, що надрокористувач зобов’язаний звернутися до Держгеонадр із заявою для внесення змін до координат у бланк спецдозволу. Можливо, Держгеонадра додатково проінформує надрокористувача про його подальші дії. ДНВП «Геоінформ України» здійснив перерахунок координат у систему WGS 84 та вніс їх в електронну версію бланка спеціального дозволу на користування надрами, що розміщена на їхньому сайті.

 

Електронний бланк

Планується замінити паперовий бланк спеціального дозволу на користування надрами на електронний, що публікуватиметься на офіційному веб-сайті Держгеонадр, але можливість отримання паперової версії спецдозволу надрокористувачем залишається. Для цього отримувачу спецдозволу необхідно подати до Держгеонадр у довільній формі відповідний запит щодо отримання паперового бланка спеціального дозволу на користування надрами.

 

 

Джерело: Екологічна безпека підприємства, №2 (оновлення) / травень / 2021.