Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
22.09.2021
Рекомендації для бізнесу щодо виконання вимог до екодизайну
Міхєєнко Вікторія,
кандидат хімічних наук, завідувач кафедри прикладної екології, хімії і охорони праці Донбаської національної академії будівництва і архітектури

З огляду на запровадження в ЄС жорстких вимог до екологічності продукції, зокрема її енергоємності, рівня викидів парникових газів, поводження з відходами, екодизайну тощо, доступ українських виробників на європейські ринки буде значно ускладнюватися.

Політикою ЄС щодо циркулярної економіки обумовлено посилення вимог Директиви 2009/125/ЄС з екодизайну (за сферою та змістом), що негативно позначиться на можливостях експорту українських товарів – електроніки, меблів, сталі, цементу та хімічних речовин. Щоб мати вихід на ринок ЄС, виробникам доведеться модернізувати своє виробництво.

Коментар експерта

Теперішнім викликом для України є зростання торговельних бар’єрів в експорті до ЄС, на який припадає суттєва частка загального зовнішнього товарообігу держави (у 2019 році – 41%).

Отже, перед бізнесом стоїть завдання якнайшвидше адаптуватися до нових технічних регламентів з екодизайну, які є гармонізованими з європейськими та вже сьогодні обов’язковими для виконання у разі виведення товару на внутрішній ринок України, та бути готовим до подальшої адаптації відповідно до зміни норм ЄС.

Щодо Уряду України ключовим завданням є підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods – АСАА) як додаткового протоколу до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Завдяки АСАА буде забезпечено визнання еквівалентності для товарів, на які поширюються норми санітарних та фітосанітарних заходів.

Коментар експерта

Сьогодні найважливішою проблемою для українських виробників убачається запровадження в ЄС механізму карбонового коригування імпорту.

Всі українські товари з великим ступенем імовірності мають «вуглецевий слід», зокрема, через використання електроенергії, яка виробляється на теплових електростанціях. Водночас встановлення необхідного обладнання на великих спалювальних установках потребує значних витрат, і тому рівень дотримання екологічних вимог у цій галузі досі низький.

Для подолання цієї проблеми Верховна Рада України нещодавно прийняла постанову, в якій доручила Уряду забезпечити реалізацію заходів зі скорочення викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу з великих спалювальних установок та подати проєкт закону про Енергетичну стратегію України до 2050 року.

Набрання чинності Рамковим технічним регламентом робить неможливим продаж в Україні техніки, яка не відповідає вимогам екодизайну. Цей документ регламентує основні вимоги стосовно енергоефективності та екологічності енергоспоживчих продуктів у державі.

Відповідно до екодизайну, вимоги можуть встановлюватися до максимального споживання електрики телевізорами, максимальної потужності двигуна пилососа, мінімального індексу енергоефективності пральної машини або норм споживання води посудомийною машиною. У технічних регламентах з екодизайну йдеться, зокрема, про вимоги, яким мають відповідати енергоспоживчі продукти для того, аби вони були введені в обіг та експлуатацію.

Цитата

«Багато пов’язаних з енергоспоживанням продуктів мають значний потенціал для удосконалення задля зменшення впливу на довкілля та заощадження енергії шляхом кращого проєктування, яке також означає економію для суб’єктів господарювання та кінцевих споживачів. Окрім продуктів, які споживають, виробляють, передають або вимірюють енергію, деякі пов’язані з енергоспоживанням продукти, зокрема і продукти, що їх використовують у будівництві, такі як вікна, ізоляційні матеріали, або деякі продукти, пов’язані зі споживанням води, такі як душові лійки або крани, також можуть сприяти суттєвому заощадженню енергії під час їхнього використання».

Пункт 4 Директиви 2009/125

 

Рекомендації для бізнесу щодо виконання вимог до екодизайну

1. Упроваджувати бізнес-моделі, ґрунтуючись на засадах Європейського зеленого курсу (ЄЗК).

Довідка

Європейський зелений курс – це комплекс заходів, передбачених політикою ЄС на найближчі роки у таких сферах, як клімат, енергетика, біорізноманіття, промислова політика, торгівля тощо, з метою перетворення Європи на кліматично нейтральний континент у період до 2050 року.

У процесі стратегічного планування розвитку виробництва необхідно враховувати цілі ЄЗК.

Насамперед це стосується пріоритетних сфер ЄЗК: електроніки, інформаційно-комунікаційних технологій, виробництва меблів, сталі, хімічних речовин, батарейок, пластику, пакування, текстилю, будівельних матеріалів, вторинної сировини, транспорту, сільського господарства.

2. Підвищувати рівень екологічності процесів/товарів/послуг для їх конкурентоздатності.

Шукати можливості інтеграції в нові промислові процеси виробництва та витіснення на ринку ЄС виробників інших держав шляхом підвищення екологічності процесів виробництва та кінцевих товарів.

3. Розширювати ринки збуту через екологічність.

Доступ до ринків ЄС у майбутньому залежатиме від відповідності товарів та послуг кліматичним та екологічним вимогам ЄС.

4. Інвестувати в інноватику, що асоціюється із сталим розвитком.

Використовувати фінансові інструменти ЄЗК для інвестицій в інноваційні розробки та технології, зелені товари та послуги, зокрема для вдосконалення використання відновлюваних джерел енергії та будівництва балансуючих потужностей.

Завдяки впровадженню Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 804 (далі – Рамковий технічний регламент), як важливого європейського інструменту в Україні можливо здійснити позитивні зрушення.

Переваги впровадження Рамкового технічного регламенту:

  • мінімізація використання енергоресурсів під час проєктування, виготовлення, використання та утилізації енергоспоживчих продуктів
  • збільшення кількості енергоефективних продуктів на ринку
  • обмеження обігу товарів, які нераціонально споживають енергію, негативно впливаючи на навколишнє середовище

 

 

Джерело: Екологічна безпека підприємства, №3 (оновлення) / серпень / 2021.