Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
30.08.2021

Розрахунок розмірів відшкодування збитків, нанесених державі за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

За наведеною нижче формулою проводиться розрахунок, якщо викиди нормуються в мг/м3

 

Розрахунок здійснюється згідно з Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затвердженою наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 28.04.2020 № 277.

Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду забруднюючих речовин, віднесеного до основних джерел викидів, здійснюється за формулою:

mі = 3,6 × 10 -6  × ((ро)ві - (ро) внорм) × qv × Т ,

mі маса наднормативного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерела викидів, т

(ро)ві середнє арифметичне значення результатів вимірювань масової концентрації i-тої забруднюючої речовини трьох послідовно відібраних об'єднаних проб, мг/м3

(ро) внорм   значення затвердженого нормативу викиду i-тої забруднюючої речовини, наведеного в дозволі, мг/м3

qv - значення об'ємної витрати газопилового потоку від джерела викиду i-тої забруднюючої речовини,
приведене до нормальних умов, м3/с;

Т  час роботи джерела викиду i-тої забруднюючої речовини в режимі наднормативного викиду, год.

Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду забруднюючих речовин:

Найменування речовини

(ро)ві  

(ро) внорм 

 qv 

Т       

mі

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у %: - 70–20 (шамот, цемент та ін.)

65

50

116,594

744

4,68

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у %:  - нижче 20 (доломіт та ін.)

65

50

105

744

4,22

Оксид вуглецю

 

 

 

 

0,00

Діоксид сірки

 

 

 

 

0,00

Оксиди азоту Nox (в перерахунку на NO2)

 

 

 

 

0,00

 

Розмір компенсації збитків у гривнях визначається за формулою:

З = Мi × 1,1П × Аi × Кт × Кз, грн

де Мi маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини, т;

П розмір мінімальної заробітної плати, грн, П = 6000,00 грн;

Аi безрозмірний показник відносної небезпечності i-тої забруднюючої речовини;

Кт коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості

Кз коефіцієнт, що залежить від рівня забруднення атмосферного повітря населеного пункту i-тою забруднюючою речовиною


Безрозмірний показник відносної небезпечності i-тої забруднюючої речовини (A i ) визначається із співвідношення за формулою:

Аi = 1/ ГДКi,

де

ГДКi середньодобова гранично допустима концентрація i-тої забруднюючої речовини. Для речовин з ГДК понад 1 в числівнику вводиться поправочний коефіцієнт 10

Ai = 1/ОБРВi, 

де

ОБРВi орієнтовно безпечний рівень впливу i-тої забруднюючої речовини, мг/м3;

Згідно з наказом МОЗ України "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" від 14.01.2020 № 52 середньодобова гранично допустима концентрація i-тої забруднюючої речовини дорівнює:

 

Клас небезпеки

Оксид вуглецю

СО

3,00

мг/м3

4

Діоксид сірки

SO2

0,05

мг/м3

3

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у %: - 70–20 (шамот, цемент та ін.)

пил

0,1

мг/м3

3

 Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у %:  - нижче 20 (доломіт та ін.)

пил

0,150

мг/м3

3

Оксиди азоту Nox (в перерахунку на NO2)

х

0,04

мг/м3

2


Отже, безрозмірний показник відносної безпеки i -тої забруднюючої речовини дорівнює:

А (СО)

3,33

А (SO2)

20,00

А (пил 70-20)

10,00

А (пил до 20) 

6,67

А (NОх

25,00

 

Розраховуємо розмір компенсації збитку за кожною забруднюючою речовиною:

Найменування речовини

Аi

П

Кт

 Кз

З, грн

Всього, грн:

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у %: - 70–20 (шамот, цемент та ін.)

4,68

10,00

6 000,00

1,00

1,00

309 162,52

 

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію у %:  - нижче 20 (доломіт та ін.)

4,22

6,67

6 000,00

1,00

1,00

185 613,12

 

Оксид вуглецю

0,00

3,33

6 000,00

1,00

1,00

0,00

 

Діоксид сірки

0,00

20,00

6 000,00

1,00

1,00

0,00

 

Оксиди азоту Nox (в перерахунку на NO2)

0,00

25,00

6 000,00

1,00

1,00

0,00

494 775,64

 

Розмір компенсації збитків за 20__ рік:

З (загалом) = 494 775,64 грн/рік

 

 

За наведеною нижче формулою проводиться розрахунок, якщо викиди нормуються в г/сек

 

Розрахунок здійснюється згідно з Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затвердженою наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 28.04.2020 № 277

Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду забруднюючих речовин, віднесеного до основних джерел викидів, здійснюється за формулою:

mі = 3,6 × 10 -3  × (gmі - g mнорм) × Т

mі  маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викидів забруднюючих речовин, віднесених до інших, т; 

gmі середнє арифметичне значення результатів вимірювань масової витрати i-тої забруднюючої речовини трьох послідовно відібраних об'єднаних проб, г/с;

g mнорм значення встановленого нормативу викиду масової витрати i-тої забруднюючої речовини, наведеного в дозволі, г/с;

Т час роботи джерела викиду i-тої забруднюючої речовини в режимі наднормативного викиду, год. 

Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду забруднюючих речовин:

Найменування речовини

gmі  

g mнорм

Т 

mі

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - 70–20 (шамот, цемент та ін.)

 

 

 

0

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - нижче 20 (доломіт та ін.)

 

 

 

0

Оксид вуглецю

 

 

 

0

Діоксид сірки

 

 

 

0

Оксиди азоту Nox (в перерахунку на NO2)

 

 

 

0

 

Розмір компенсації збитків у гривнях визначається за формулою:

З = Мi × 1,1П × Аi × Кт × Кз, грн

де

Мi маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини, т;

П розмір мінімальної заробітної плати, грн    П = 6000,00 грн

Аi безрозмірний показник відносної безпеки i -ї забруднюючої речовини;

Кт коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості, Кт=1;

Кз коефіцієнт, який залежить від рівня забруднення атмосферного повітря населеного пункту, Кз=1.


Безрозмірний показник відносної безпеки i -ї забруднюючої речовина розраховується за формулою:

Кз коефіцієнт, що залежить від рівня забруднення атмосферного повітря населеного пункту i-тою забруднюючою речовиною

Безрозмірний показник відносної небезпечності i-тої забруднюючої речовини (Ai ) визначається із співвідношення за формулою:

Аi = 1/ ГДКi,

де

ГДКi середньодобова гранично допустима концентрація i-тої забруднюючої речовини. Для речовин з ГДК понад 1 в числівнику вводиться поправочний коефіцієнт 10

A i = 1/ОБРВi, 

де

ОБРВi орієнтовно безпечний рівень впливу i-тої забруднюючої речовини, мг/м3 ;

Згідно з наказом МОЗ України "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" від 14.01.2020 № 52 середньодобова гранично допустима концентрація i-тої забруднюючої речовини дорівнює:

 

Клас небезпеки

Оксид вуглецю

СО

3,00

мг/м3

4

Діоксид сірки

SO2

0,05

мг/м3

3

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - 70–20 (шамот, цемент та ін.)

пил

0,1

мг/м3

3

 Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %:  - нижче 20 (доломіт та ін.)

пил

0,150

мг/м3

3

Оксиди азоту Nox (в перерахунку на NO2)

х

0,04

мг/м3

2

 

Отже, безрозмірний показник відносної безпеки i -тої забруднюючої речовини дорівнює:

А (СО)

3,33

А (SO2)

20,00

А (пил 70-20)

10,00

А (пил до 20) 

6,67

А (NОх)

25,00

 

Розраховуємо розмір компенсації збитку за кожною забруднюючою речовиною:

Найменування речовини

Аi

П

Кт

 Кз

З, грн

Всього, грн:

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - 70-20 (шамот, цемент та ін.)

0,00

10,00

6 000,00

1,00

1,00

0,00

 

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %:  - нижче 20 (доломіт та ін.)

0,00

6,67

6 000,00

1,00

1,00

0,00

 

Оксид вуглецю

0,00

3,33

6 000,00

1,00

1,00

0,00

 

Діоксид сірки

0,00

20,00

6 000,00

1,00

1,00

0,00

 

Оксиди азоту Nox (в перерахунку на NO2)

0,00

25,00

6 000,00

1,00

1,00

0,00

0,00

 

Розмір компенсації збитків за 20__ рік:

З (загалом) = 0,00 грн/год.