Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
25.10.2021
Розрахунок первинної енергії та викидів парникових газів
Іван Костюк,
технічний директор ПП «УКРКЛІМАТПРОЕКТ»

Оцінювання енергетичної ефективності будівель відбувається з урахуванням таких показників:

  1. Енергопотреба будівлі;
  2. Енергоспоживання будівлі (включно з доставленою енергією);
  3. Первинна енергія/викиди СО2.


Розглянемо докладніше методику визначення викидів парникових газів.

1. Первинна енергія Ep, кВт × год, обчислюється для кожного енергоносія та розраховується за формулою:

Ep = Σ(Edel,i х fP,del,i) – Σ(Eexp,i х fP,exp,i),

де Edel,i – поставлена енергія для і-го енергоносія, кВт × год;

Eexp,i – експортована енергія для і-го енергоносія, кВт × год;

fP,del,i – фактор первинної енергії для і-го…

Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу

КупитиОтримати демо-доступ