Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
13.05.2022
Затверджено: Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № ________

від «___» ____________ 202__ року

на приєднання


___промислового майданчика ТОВ «ГАРНЕ»____
(найменування об’єкта будівництва)
до централізованих систем водопостачання та водовідведення
_____м. Веселе_____
(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ___ТОВ «ГАРНЕ»____

2. Найменування об’єкта будівництва ____промисловий майданчик ТОВ «ГАРНЕ»____

3. Місцезнаходження об'єкта будівництва ____м. Н-ськ, вул. Н-ська, будинок 9___

4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) ____нове будівництво____

5. Проєктна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П. І. Б. головного інженера проєкту) _____ТОВ «НПЦ ССС», м. Н-ськ, вул. Л-ська, 7, тел. ХХХХХХХХХХ, Петренко Петро Петрович_____

6. Нормативні терміни:

проєктування ______січень – вересень 2021 р._____

будівництва ______жовтень – листопад 2021 р.______

Введення об’єкта будівництва в експлуатацію _____грудень 2021 р.____

7. Орієнтовна кошторисна вартість об’єкта ____ХХ ХХХ___ тис. грн.

 

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді __1226,4__ куб. м/добу, максимальні витрати __14,2___ л/сек. Відпуск води проводиться: _____цілодобово____ / за графіком з ___ до ___ годин.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води _____________________________повністю______________________________________________________ (повністю, є відхилення за показниками)

3. Місцем підключення до водопровідної мережі Д = ___100___мм є ____водовод Æ150 мм КП «Вода ХХХХ»______ з тиском у точці підключення від __2,0___ до ___2,8___ атм. (кгс/кв. см).

4. Мережа_________________________кільцева_________________________________________ (кільцева, тупикова)

5. На дільниці мережі, яка проєктується, встановити:
________________________––___________________________________________________________
(пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо)

6. Рекомендований матеріал для труб вводу _____поліетилен_______

7. Глибина закладання __1,8___ м (згідно із СНіП 2.04.02-84)

8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати _______________ згідно з технічними умовами колодязем, водолічильником механічної дії, Æ50 мм_________________
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)

9. Особливі умови _____________––______________________
(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)

10. Точкою розподілу є _____колодязь на межі балансового розмежування_______

 

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків ___1226,4___ куб. м/добу;

б) максимальне скидання стоків ____14,2___ л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності ________________________________;

г) БСК5 від ____________________ мг/л до ________________ мг/л;

ґ) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скидання стічних вод):

_____________________ не більше __________________ мг/л;

_____________________ не більше ____________________ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені в Правилах приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованим у Мін’юсті України 26 квітня 2002 року за № 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНіП 2.04.03-85, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованим у Мін’юсті України 26 квітня 2002 року за № 403/6691, та місцевих Правил приймання стічних вод ___м. Веселе___, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим у Мін’юсті України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідним є проведення на майданчику об’єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) ____________________________________________________________________________________

б) ____________________________________________________________________________________

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення Д =     ___250____ мм згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є ___водовод Æ350 мм КП «Вода ХХХХ»____
з тиском у точці підключення від ___2,0__ до ___2,8___ атм. (кгс/кв. см)

4. Точкою розподілу є ____колодязь на межі балансового розмежування____

5. Особливі умови _______обладнати вимірювачем витрат стоків___________
(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо).

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проєкт зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об’єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта (частина сьома статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

 

Посада керівника виробника послуг з
централізованого водопостачання та
водовідведення, який надає технічні
умови

 

___________________________
  (підпис, прізвище та ініціали)
М. П.