Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
05.01.2022
                 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

   
                 

Головний інженер

 
                 

ТОВ "ХХХХ"

   
                 

____________ ПІБ

 
                         

Розрахунок водопостачання

котельнею № 1

на 202___ рік

Розрахунок виконаний відповідно до ДБН В.2.5-64:2012 "ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ" та ДБН

В.2.5-77:2014 «КОТЕЛЬНІ», КТМ 204 Україна 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат

палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. Посібник та доповнення

 

 

         
  1. Витрати води на поповнення непродуктивних та продуктивних витоків з теплових мереж

 системи опалення, м3

                         
                         
 

Gутеч. =  Gнепр.утеч. + Gпр.утеч., м3

                 

где:

                       

Gнепр.утеч.- расход воды с непроизводительными утечками,м3   

             

Gпр.утеч. - расход воды с производительными утечками,м3

               
                         

1.1 Витрата води на поповнення непродуктивних витоків:

               
 

 Gнепр.утеч.=0,0025*ƩVт/сет.от.*p*24*nдн.,

               

где:

                       

ƩVт/сет.от.-сумарний об'єм води в системі опалення, м3

               

ƩVт/сет.от=Vнар.т/сет.+Vвн.т/сет.

                 

24-тривалість роботи системи опалення, год/сут.

               

nдн.-тривалість роботи системи опалення, днів/міс.

               

p-щільність води, кг/м3

                   

0,0025-допустима величина витоку 0,25% від обсягу мережі за годину.

           

Vнар.т/сет.-об'єм води в трубопроводах зовнішніх мереж опалення, м3

             

Vвн.т/сет-обсяг внутрішніх систем опалення, м3

               
                         

1.1.1 Об'єм води в трубопроводах зовнішніх теплових мереж системи опалення, м3:

           
 

 Vнар.т/сет.  = 2 * Σ lтр. * Vтр., м 3

                 

где:

                       

Σ lтр. -сумарна довжина ділянок трубопроводів даного діаметра, км

             

Vтр. - об'єм води на 1 км трубопроводу, залежно від діаметра труби, приймається

           

           по табл.3.1 КТМ 204 України 244-94

                 

2- коефіцієнт, що враховує двотрубне прокладання мереж (що подає та зворотний трубопроводи)

       
                         

Dвн., мм

Vтр.                           м 3/км.

Σlтр.,км

ΣVнар.т/сет.

                 

 

 

м 3

             

257

51,900

0,066

6,851

                 

203

32,360

0,095

6,148

                 

150

17,670

0,821

29,014

                 

125

12,210

0,614

14,994

                 

100

7,854

0,438

6,880

                 

81

5,153

0,558

5,751

                 

69

3,739

0,038

0,284

                 

50

1,963

0,376

1,476

                 

41

1,320

0,146

0,385

                 

25

0,491

0,025

0,025

                 

20

0,314

0,003

0,002

                 

ИТОГО:

 

3,180

71,810

                 
                         

1.1.2 Об'єм води у внутрішніх системах опалення, м3

               
 

Vвн.сист.от. =  Qот. * Vуд., м 3

                 

где:

                       

Qот. - розрахункове теплове навантаження системи опалення, Гкал/година

           

Vуд. - питомий об'єм води в системі опалення м3/(Гкал/год), приймається за табл.3.2. КТМ 204 України 244-94

     
                         
 

Vвн.сист.от. = 

4,5371822*19,5

88,4750529

м3

             

1.1.3 Витрата води з непродуктивними витоками:

               
                         

місяць

ΣVт/сет.от.

часи роботи

кількість днів

p,кг/м3

Gнепр.ут.

             

січень

160,285

24

31

986,70

294

             

лютий

160,285

24

31

986,70

294

             

березень

160,285

24

29

986,70

275

             

квітень

160,285

24

16

986,70

152

           

1

травень

 

 

 

 

 

             

червень

 

 

 

 

 

             

липень

 

 

 

 

 

             

серпень

 

 

 

 

 

             

вересень

 

 

 

 

 

             

жовтень

160,285

24

9

986,70

85

             

листопад

160,285

24

31

986,70

294

             

грудень

160,285

24

30

986,70

285

             

Итого:

 

 

177

 

1679

             
                         

1.2 Витрата води з продуктивним витоком:

                 
 

Gпр.ут. =Gзап.сыр.в.  + Gзап.х.в.+Gпром.сет.+Gпром.кот.+Gпром.рем., м3

         

де:

                       

Gзап.сыр.в.-витрата сирої води на заповнення зовнішніх теплових мереж та внутрішніх систем опалення, м3

     
                         

Gзап.х.в.-

витрати хімочищеної води на заповнення зовнішніх теплових мереж, внутрішніх систем

       
 

теплопостачання та котельних агрегатів перед опалювальним сезоном

           
 

Gзап.х.в.=  ΣV сист.от. + ΣVкот., м 3

                 

де:

                       

ΣV сист.от.-сумарний об'єм системи опалення, м3

               
 

ΣV сист.от.=

 Vнар.т/сет.  +Vвн.сист.от.

               

ΣVкот.-водяний обсяг котельних агрегатів, зазначений у паспорті, м3

             

Gпром.сет.-витрати води на промивання зовнішніх теплових мереж, м3

             
 

Gпром.=К* Vнар.т/сет.

                   

где:

                       

К-кратність промивання, операцій

                   

Gпром.кот.-расход воды на промывку котельного оборудования,м3

             
 

Gпром.=К* Vкот.,м3

                   

где:

                       

К-  кратність промивання, операцій

                 
                         

Gпром.рем.-витрати води на промивання ділянки теплової мережі після планового ремонту, м3

         
 

Gпром.рем.=L*π*d2/4 *n,м3

                 

L-довжина ремонтної ділянки, м

                   

d-діаметр трубопроводу,м

                   

n-кількість промивок. Промивання ремонтних ділянок проводиться 2-3 рази до появи освітленої води.

       
                         
                         

1.2.1 Витрата води на промивання та заповнення теплових мереж

             
                         

Ємність котлів, м3

Об'єм зовніш. теплових мереж,м3

Об'єм внутрішніх систем теплопостачання,м3

Заповнення сирою водою

Заповнення хім. очищеною водою

Промивка мереж

     

Gзап.сыр.в.м3

період наповнення

Gзап.х.в.

період наповнення

кратність промивки

Gпром.сет.,м3

період наповнення

     

8,60

71,81

88,48

160

жовтень

169

жовтень

2

144

жовтень

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                         

1.2.2 Витрата води на промивання котельного обладнання

               
                         

місяць

Тип котла

Водяний  обсяг котла,м3

Кількість промивань

Gпром. кот.м3

               

август

КСВа-2,5

2,15

2

4

               

август

КСВа-2,5

2,15

2

4

               

август

КСВа-2,5

2,15

2

4

               

август

КСВа-2,5

2,15

2

4

               

всего

 

8,6

 

16

               
                         

1.2.3 Витрати води на промивання мереж після ремонту.

               
                         

місяць  

Діаметр трубопроводу,м

Довжина дільниці,м

Кількість промивань

Gпром.рем.,м3

               

травень

0,1

80

2

1,256

               

май

0,05

176

2

0,6908

               

итого

 

 

 

2

               
                         

2. Витрата води на господарсько-побутові потреби котельні.

             
                         

Gх.б.н.к=  Gх.п.н. + Gм.у.п. + Gд.с. ,м3

                 

где:

                       

Gх.п.н.-витрата води на господарсько-питні потреби персоналу котельні, м3

         

2

Gм.у.п.-витрати води на мокре прибирання приміщення котельні, м3

             

Gд.с. -витрата води на роботу душових у побутових приміщеннях, м3

             
                         

місяць

Господарсько-побутові потреби, м 3

Мокре прибирання приміщень, м 3

     

Gх.п.н.=g * nсмен* nчел.* nдн*10-3, м3/мес.

Gм.у.п.= 0,4 * Fпола кот.*nдн*10-3м3/мес.

     

норма,л/чел. в смен.

кількість  змін/сут.

чол

кількість днів

Всього

норма,л/м2

Fпол.,м 2

кількість днів

Всього

     

січень

25

2

12

31

19

0,4

300

31

4

     

лютий

25

2

12

29

17

0,4

300

29

3

     

березень

25

2

12

31

19

0,4

300

31

4

     

квітень

25

2

12

30

18

0,4

300

30

4

     

травень

25

1

10

21

5

0,4

300

21

3

     

червень

25

1

10

21

5

0,4

300

21

3

     

липень

25

1

10

21

5

0,4

300

21

3

     

серпень

25

1

10

21

5

0,4

300

21

3

     

вересень

25

1

10

21

5

0,4

300

21

3

     

жовтень

25

2

12

31

19

0,4

300

31

4

     

листопад

25

2

12

30

18

0,4

300

30

4

     

грудень

25

2

12

31

19

0,4

300

31

4

 

   

Итого:

 

 

 

318

154

 

 

318

42

     
                         

місяць

Витрати води на душові сітки, м 3

 

             

Gд.с. = gд.с. *nдн. * nд.с. *τ *10-3, м3/мес.

               

норма,л

кількість  душових сіток

кількість днів

Всього

               

січень

500

5

31

58

               

лютий

500

5

29

54

               

березень

500

5

31

58

               

квітень

500

5

30

56

               

травень

500

5

21

39

               

червень

500

5

21

39

               

липень

500

5

21

39

               

серпень

500

5

21

39

               

вересень

500

5

21

39

               

жовтень

500

5

31

58

               

листопад

500

5

30

56

               

грудень

500

5

31

58

               

Итого:

 

 

318

593

               
                         

где:

                       

g-

норма витрати води на господарсько-питні потреби на 1 особу, приймається за

         
 

 таблицею 2А ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація"

           

nсмен-

кількість змін на добу

                   

nчел.-

кількість працюючих людей за зміну

                 

nдн-

кількість днів на місяці

                   

Fпола-

площа підлоги котельні, м2

                 

0,4 л/м2-

норма витрати води на мокре прибирання приміщення котельні, приймається в літрах

         
 

на 1м2 підлог на добу згідно  п.19.1.4(е) ДБН В.2.5-77:2014 "Котельні"

           

gд.с.-

витрата води на 1 душову сітку, приймається за таблицею 2А ДБН В.2.5-64:2012

         
 

 "Внутрішній водопровід та каналізація"

               

nд.с.-


кількість душових сіток

                   

τ-

тривалість використання душу, годину. (приймається 0,75 год. після закінчення кожної зміни)

       
                         
                         

3. Витрати води на власні потреби котельні.

               
                         

Gс.н.к. =  Gпер.вод.кот. + Gс.н.хво.

                 
                         

где:

                       

Gпер.вод.кот.-витрата води на періодичне продування водогрійних котлів, м3

           

Gс.н.хво.-витрати води на власні потреби хімводоочищення, м3

             
                         

3.1 Витрата води на періодичне продування водогрійних котлів.

             
 

Gпер.вод.кот.=μ*f*√2gH*t, м3

                 

де:

                       

fтр.-поперечний переріз патрубка, м2

                 

μ-коефіцієнт витікання  рідини (для води -0,62)

                 

g-прискорення вільного падіння,м/с2

                 

H- робочий тиск у котлі,м.вод.ст.

                   

t-тривалість продування, сек. (Приймається 30 сек.)

               
                         

№№

Тип

Діаметр

Кількість

робочий

Кількість продувок,шт./міс./ Витрати води,  м3/мес.

 

 

 

п/п

котла

продув.

продув.

тиск,

січень

лютий

березень

квітень

жовтень

листопад

грудень

 

 

 

лінії,м

ліній,шт.

м.в.ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

КСВа-2,5

0,025

2

60

62

62

58

32

18

62

60

 

 

 

 

 

 

39

39

36

20

11

39

38

 

2

КСВа-2,5

0,025

2

60

62

62

58

32

18

62

60

 

 

 

 

 

 

39

39

36

20

11

39

38

 

3

КСВа-2,5

0,025

2

60

62

62

58

32

18

62

60

 

 

 

 

 

 

39

39

36

20

11

39

38

 

4

КСВа-2,5

0,025

2

60

62

62

58

32

18

62

60

 

 

 

 

 

 

39

39

36

20

11

39

38

 

итого

 

 

 

 

156

156

144

80

44

156

152

 
                         

3.4 Витрата води на власні потреби ХВО

                 
                         

Місяць

Діаметр фільтру, м

Кількість фільтрів

Кількість регенерацій
 шт.

витрати води на одну регенер.,м3

Gс.н.хво, м3

             

січень

1

2

7

15,2

213

             

лютий

1

2

7

15,2

213

             

березень

1

2

6

15,2

182

             

квітень

1

2

3

15,2

91

             

травень

 

 

 

 

 

             

червень

 

 

 

 

 

             

липень

 

 

 

 

 

             

серпень

 

 

 

 

 

             

вересень

 

 

 

 

 

             

жовтень

1

2

4

15,2

122

             

листопад

1

2

6

15,2

182

             

грудень

1

2

6

15,2

182

             

Итого:

 

 

 

 

1185

             
                         

4. Витрати води на гаряче водопостачання споживачів.

           
 

Gг.в.=

Gг.в.населения + Gг.в.организаций,

 

м3

           

Gг.в.населения-

витрата гарячої води населенням, що приймається за таблицею 2.10. КТМ 204 України 244-94.

   
                         

Gг.в.населения =

норма витрати на 1 особу (л/сут)*кол.человек*кол.дней*поправочн.коэф.*10-3, м3

     
   

приймається по таблиці 2.11. КТМ 204 України 244-94.

           

кількість годин подачі гарячої води 24 год

                 

 Обсяг реалізації гарячої води згідно з укладеними договорами

             
                         

месяц

Обсяг реалізації гарячої води

                     
                     
                     

січень

450

                     

лютий

450

                     

березень

450

                     

квітень

225

                     

травень

 

                     

червень

 

                     

липень

 

                     

серпень

 

                     

вересень

 

                     

жовтень

225

                     

листопад

450

                     

грудень

450

                     

Итого:

2700

                     

5. Витрати води  на мокре прибирання транспортерних галерей паливоподачі (із розрахунку 0,4 л/м2 внутрішньої поверхні галерей один раз за добу протягом 1 год

Gм.у.г.-витрати води на мокре прибирання приміщення котельні, м3

             
                         
                         

месяц

Мокре прибирання приміщення котельні, м3

         

Gм.у.г.= 0,4 * Sгалер.*nдн*10-3м3/мес.

 

 

 

               

норма,л/м2

Sгалер.,м 2

к-во дн.

Всего

               

січень

0,4

100

31

1

               

лютий

0,4

100

29

1

               

березень

0,4

100

31

1

               

квітень

0,4

100

30

1

               

травень

0,4

100

21

1

               

червень

0,4

100

21

1

               

липень

0,4

100

21

1

               

серпень

0,4

100

21

1

               

вересень

0,4

100

21

1

               

жовтень

0,4

100

31

1

               

листопад

0,4

100

30

1

               

грудень

0,4

100

31

1

               

Итого:

 

 

 

12

               
                         

Загальні витрати води котельнею

                 
                         

місяць

Витрати воды,м3

             

всього

у тому числі

             

 

восполнення

госп.побутові

власні

горяе водопостач.

             

 

 

витоків

потреби

потреби

             

січень

1195

294

82

369

450

             

лютий

1188

294

75

369

450

             

березень

1133

275

82

326

450

             

квітень

627

152

79

171

225

             

травень

50

2

48

 

 

             

червень

48

 

48

 

 

             

липень

48

 

48

 

 

             

серпень

64

16

48

 

 

             

вересень

48

 

48

 

 

             

жовтень

1031

558

82

166

225

             

листопад

1161

294

79

338

450

             

грудень

1151

285

82

334

450

             

Итого:

7744

2170

801

2073

2700

             
                         
 

Еколог

     

ПІБ