Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
06.08.2021

Форма 1

РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ N ________

II. Характеристика відходів

1. Назва відходів за КВ Фільтри для очищення повітря відпрацьовані 

2. Код відходів за КВ 3120.2.9.03 

3. Інша назва відходів відходи фільтрів від обладнання, вентсистем 

4. Назва виробництва за КВЕД Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

5. Код виробництва за КВЕД 21.20

6. Клас небезпеки для здоров'я людей

1 - шг, 2 - шг , 3 - шг, 4 - хр. 

7. Назва групи небезпечних відходів інші відходи

8. Код групи небезпечних відходів 1.48.00

9. Наявність небезпечних властивостей

Н1шг, Н2шг, Н3хр, Н4шг, Н5шг, Н6шг, Н7шг, Н8хр, Н9

Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу

КупитиОтримати демо-доступ