Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім
Зразок заповнення
15.06.2021

ДОГОВІР №   _______     

 

м. ________________                                                                                « __» ________ 202__р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХХ», далі – Замовник, в особі директора ПІБ, що діє на підставі  Статуту з однієї сторони, і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХХХ», далі – Виконавець, в особі директора ПІБ, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. З метою виконання вимог Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобовязання надати послуги з приймання…

Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу

КупитиОтримати демо-доступ