Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Як правильно вносити у форму № 2ТП (повітря) викиди, які містять, наприклад, такі дані: 04001 – Діоксид азоту (NO2) = 0,319 (фактичний викид 0,319146 т), 04002 - Азоту (1) оксид (N2O) = 0,687 (фактичний викид 0,68737 т), 04003 – Азотна кислота = 0,068 (фактичний викид 0,0683656)? Тоді сума по коду «04000 – Сполуки азоту» з округленням становить 1,074 т (але сумарно фактичний викид становить 1,0748816 тонн, що із заокругленням буде становити 1,075 т). Як це розходження правильно відобразити в статистичній звітності?

На запитання відповідає
Швець Ірина Миколаївна,
проектний менеджер з екологічного розвитку Покровської громади

Вносити у статистичний звіт за формою № 2ТП (повітря) кількісні показники викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин необхідно у тоннах, округлених до  трьох десяткових знаків.

Коментар експерта

Тому, щоб звіт заповнювався коректно, первинні дані, отримані розрахунковим чи лабораторним методом, необхідно округлити до трьох десяткових знаків.

Після внесення округлених даних по окремих забруднюючих речовинах за джерелами викидів у розділі 2 необхідно складати показники за групами для заповнення таблиці у розділі 1.

Статистичні звіти забезпечують державу та суспільство неупередженою та об'єктивною офіційною державною статистичною інформацією. Відповідно до Закону України «Про державну статистику» статистичні спостереження відображають процеси економічної діяльності та не підлягають перевірці будь-яким контролюючим державним органом.