Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

На підприємстві під час сушіння зерна кукурудзи утворюється шелушиння, яке літає у повітрі по населеному пункту. Згідно з яким нормативним документом визначити, чи не є це шелушиння небезпечним для здоров'я людей? Та як згідно із Законом України «Про відходи» ми повинні визначати ступінь небезпечності відходів для здоров'я людини?

На запитання відповідає
Сердюк Вікторія Анатоліївна,
провідний інженер з охорони навколишнього середовища

Відповідно до Закону України «Про відходи» (далі – Закон):

  • відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості й не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
  • небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.


Згідно зі статтею 34 Закону відповідний клас відходів визначається виробником відходів відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Можна ознайомитися з Положенням про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120, та прийняти рішення про визначення класу небезпеки відходів. 

Коментар експерта

Також є практика, коли обласні управління екології та природних ресурсів надають переліки відходів з уже визначеними класами небезпеки, якими можна скористатися. 

Під час лущення зерна утворюються забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря. Відповідно до Нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 № 309, ці забруднюючі речовини класифікуються як «речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом» і мають 4 клас небезпеки.

Коментар експерта

Враховуючи, що кукурудза належить до зернових культур, яка буде використовуватися як продукт харчування чи корм для тварин, вона початково не може бути небезпечною, так само як і пил. Через це, рекомендую приймати 4 клас небезпеки відходу.

Відповідно до класифікатора відходів Державного класифікатора України «Класифікатор відходів ДК 005-96», можна визначити код та назву відходів

1561.2.9.04  Залишки зернові від очищення зерна