Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Підприємство планує провести переобладнання зерносушарки з природного газу на ЗВГ (пропан-бутан). Для цього планується придбати транспортний засіб для перевезення горючих газів (пропан-бутан) об'ємом 20 куб. м, з якого буде проводитися підключення до газового обладнання (сушка зерна), та встановити стаціонарний резервуар для зберігання об'ємом 10 куб. м. Чи потрібно проводити ОВД на стаціонарний та пересувний резервуари?

На запитання відповідає
Хоміч Людмила Вікторівна,
адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля регламентовані Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон).

Зокрема, ч. 1 ст. 3 цього Закону передбачено, що здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Коментар експерта

Як окремий вид планованої діяльності, ні пересувний резервуар для перевезення горючих газів (пропан-бутан) об'ємом 20 м3, ні стаціонарний резервуар для зберігання горючих газів (пропан-бутан) об'ємом 10 м3 не передбачає здійснення оцінки впливу на довкілля.

Водночас здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим щодо розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених частинами другою і третьою статті 3 Закону, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Коментар експерта

Описане переобладнання передбачатиме зміну сировини (природного газу на ЗВГ), додаткове пересувне та стаціонарне обладнання, що позначиться, як мінімум, у зміні кількісних та якісних характеристик забруднюючих речовин, що будуть викидатися в атмосферне повітря, у додатковому стаціонарному джерелі.

З огляду на викладене, якщо основний об’єкт, з яким зерносушарка технологічно пов’язана, підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», вказане переобладнання передбачає проходження оцінки впливу на довкілля.

Якщо основний об’єкт, з яким зерносушарка технологічно пов’язана, не підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», переобладнання не потребує проходження оцінки впливу на довкілля.

Важливо

Окремо звертаю увагу, що стаціонарний резервуар для зберігання пального об'ємом 10 м3 є стаціонарним джерелом викидів та потребує отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів.