Онлайн-консультант еколога підприємства
Фільтр:
Всі
Водокористування
Екологічний контроль і нагляд
Сплата екологічного податку
Надрокористування
Організація екологічної служби
Охорона атмосферного повітря
Поводження з відходами
Ресурсозбереження
Система екологічного менеджменту
Інші
Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Інвентаризація зелених насаджень
Екологічне маркування
Анонім

Яким чином скласти Наказ про організацію природоохоронної діяльності на підприємстві? Необхідно, щоб в цьому наказі відображались питання про охорону атмосферного повітря на підприємстві, водних об'єктів, земель, зелених насаджень, питання відходів на підприємстві.

На запитання відповідає
Сердюк Вікторія Анатоліївна,
провідний інженер з охорони навколишнього середовища

Наказ про організацію природоохоронної діяльності на підприємстві може розроблятися відповідно до:

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

найменування

дата і номер

Кодекси та закони України

1

Лісовий кодекс України (ЛКУ)

21 січня 1994 року № 3852-XII

 

2

Кодекс України про надра (КУпН)

27 липня 1994 року № 132/94-ВР

 

3

Водний кодекс України (ВКУ)

06 червня 1995 року № 213/95-ВР

 

4

Земельний кодекс України (ЗКУ)

25 жовтня 2001 року № 2768-III

 

5

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (ЗУ № 791а)

27 лютого 1991 року № 791а-XII

 

6

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ЗУ № 1264)

25 червня 1991 року № 1264-ХІІ

 

7

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (ЗУ № 2456)

16 червня 1992 року № 2456-XII

 

8

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (ЗУ № 2707)

16 жовтня 1992 року № 2707-ХII

 

9

Закон України «Про страхування» (ЗУ № 85/96)

07 березня 1996 року № 85/96-ВР

 

10

Закон України «Про відходи» (ЗУ № 187/98)

05 березня 1998 року № 187/98-ВР

 

11

Закон України «Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону» (ЗУ № 1436)

10 лютого 2000 року № 1436-III (у редакції Закону України від 30 жовтня 2019 року № 249-IX)

 

12

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» (ЗУ № 1478)

22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ

 

13

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (ЗУ № 2245)

18 січня 2001 року № 2245-ІІІ

 

14

Закон України «Про тваринний світ» (ЗУ № 2894)

13 грудня 2001 року № 2894-ІІІ

 

15

Закон України «Про Червону книгу України» (ЗУ № 3055)

07 лютого 2002 року № 3055-ІІІ

 

16

Закон України «Про охорону земель» (ЗУ № 962)

19 червня 2003 року № 962-IV

 

17

Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (ЗУ № 963)

19 червня 2003 року № 963-IV

 

18

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ЗУ № 1952)

01 липня 2004 року № 1952-IV

 

19

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (ЗУ № 3447)

21 лютого 2006 року № 3447-IV

 

20

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (ЗУ № 877)

05 квітня 2007 року № 877-V

 

21

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (ЗУ № 3392)

19 травня 2011 року № 3392-VII

 

22

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (ЗУ № 3677)

08 липня 2011 року № 3677-VI

 

23

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (ЗУ № 1314)

05 червня 2014 року № 1314-VII

 

24

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (ЗУ № 124)

15 січня 2015 року № 124-VIIІ

 

25

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (ЗУ № 2059)

23 травня 2017 року № 2059-VIIІ

 

Постанови Кабінету Міністрів України

1

Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України
(Санітарні правила, затверджені ПКМУ № 555)

27 липня 1995 року № 555 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 756)

 

2

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (Правила, затверджені ПКМУ № 269)

29 лютого 1996 року № 269 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 431)

 

3

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 449)

23 квітня 1996 року № 449

 

4

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 1100)

11 вересня 1996 року № 1100

 

5

Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 1216)

03 серпня 1998 року № 1216

 

6

Порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 1360)

31 серпня 1998 року № 1360

 

7

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Правовий режим, затверджений ПКМУ № 2024)

18 грудня 1998 року № 2024

 

8

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України
(Правила, затверджені ПКМУ № 465)

25 березня 1999 року № 465

 

9

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 2034)

01 листопада 1999 року № 2034

 

10

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
(Порядок, затверджений ПКМУ № 1655)

13 грудня 2001 року № 1655

 

11

Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 1780)

28 грудня 2001 року № 1780

 

12

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 687)

26 травня 2004 року № 687

 

13

Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 557)

12 липня 2005 року № 557

 

14

Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (Правила, затверджені ПКМУ № 303)

01 березня 2007 року № 303

 

15

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (Правила, затверджені ПКМУ № 724)

12 травня 2007 року № 724

 

16

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
(Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений ПКМУ № 761)

23 травня 2007 року № 761

 

17

Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений ПКМУ № 761)

23 травня 2007 року № 761

 

18

Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (Правила, затверджені ПКМУ № 929)

22 жовтня 2008 року № 929

 

19

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
(Порядок, затверджений ПКМУ № 615)

30 травня 2011 року № 615

 

20

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах» (розпорядження КМУ № 208)

14 березня 2012 року № 208-р

 

21

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 963)

08 жовтня 2012 року № 963

 

22

Порядок збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 1221)

17 грудня 2012 року № 1221 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1198)

 

23

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Технічний регламент, затверджений ПКМУ № 927)

01 серпня 2013 року № 927

 

24

Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 474)

08 липня 2015 року № 474

 

25

Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України (Порядок, затверджений ПКМУ № 992)

25 листопада 2015 року № 992

 

26

Порядок подання декларації про відходи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 118)

18 лютого 2016 року № 118

 

Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

1

Настанова по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР, затверджена Головою Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР (Настанова по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР)

27 грудня 1968 року

 

2

Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Положення, затверджене наказом № 30)

29 березня 1994 року № 30

08 квітня 1994 року за № 72/281

3

ДСТУ 3534-97 «Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські. Загальні вимоги» (ДСТУ 3534-97)

 

 

4

Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затверджені наказом Міністерством охорони здоров’я України (ДСП 8.8.1.2.001-98)

03 серпня 1998 року

№ 1

 

5

Форма реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкція щодо її складання, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Форма та Інструкція, затверджені наказом № 41)

17 лютого 1999 року № 41

18 березня 1999 року за № 169/3462

6

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України (Правила, затверджені наказом № 33)

18 березня 1999 року № 33

25 травня 1999 року за № 326/3619

7

Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені Державним комітетом рибного господарства України (Тимчасові правила, затверджені наказом № 172)

31 грудня 1999 року № 172

25 січня 2000 року за № 43/4264

8

Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Інструкція, затверджена наказом № 177)

10 травня 2002 року № 177

22 травня 2002 року за № 445/6733

9

Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Держкомлісгоспу (Порядок, затверджений наказом № 4)

22 січня 2004 року № 4

05 лютого 2004 року за № 158/8757

10

Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Інструкція, затверджена наказом № 67)

16 лютого 2005 року № 67

11 березня 2005 року за № 298/10578

11

Положення про Проекти організації території установ природно-заповідного фонду України, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Положення, затверджені наказом № 245)

06 липня 2005 року № 245 (у редакції
від 21 серпня 2014 року № 273)

29 липня 2005 року за № 829/11109

12

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» (Наказ Мінприроди № 309)

27 червня 2006 року № 309

01 серпня 2006 року за № 912/12786

13

Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена наказом Державного комітету рибного господарства України (Інструкція, затверджена наказом № 4)

15 січня 2008 року № 4

28 січня 2008 року за № 64/14755

14

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Інструкція, затверджена наказом № 27)

24 січня 2008 року № 27

12 лютого 2008 року за № 117/14808

15

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Інструкція, затверджена наказом № 342)

07 листопада 2008 року № 342

09 вересня 2008 року за № 824/15515

16

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Правила, затверджені наказом № 52)

06 лютого 2009 року № 52

13 квітня 2009 року за № 327/16343

17

Правила рубок головного користування, затверджені наказом Держкомлісгоспу (Правила, затверджені наказом № 364)

23 грудня 2009 року № 364

26 січня 2010 року за № 85/17380

18

Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів України (Інструкція, затверджена наказом № 376)

18 травня 2010 року № 376

16 червня 2010 року за № 391/17686

19

Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, затверджена наказом Держкомлісгоспу
(Інструкція, затверджена наказом № 260)

19 серпня 2010 року № 260

05 листопада 2010 року за № 1046/18341

20

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Порядок, затверджений наказом № 429)

30 вересня 2010 року № 429

29 грудня 2010 року за № 1384/18679

21

Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
(Правила, затверджені наказом № 435)

01 грудня 2010 року № 435

22 грудня 2010 року за № 1307/18602

22

Методика роздільного збирання побутових відходів, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Методика, затверджена наказом № 133)

01 серпня 2011 року № 133

10 жовтня 2011 року за № 1157/19895

23

Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
(Положення, затверджене наказом № 549)

17 жовтня 2011 року № 549

19 жовтня 2011 року за № 1211/19949

24

Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Правила, затверджені наказом № 196)

04 травня 2012 року № 196

24 травня 2012 року за № 821/21133

25

Правила використання корисних властивостей лісів, затверджені наказом Міністерством аграрної політики та продовольства України (Правила, затверджені наказом № 502)

14 серпня 2012 року № 502

05 вересня 2012 року за № 1536/21848

26

Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Регламент, затверджений наказом № 91)

05 березня 2013 року № 91

22 березня 2013 року за № 479/23011

27

Порядок розроблення паспорта водного об’єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
(Порядок, затверджений наказом № 99)

18 березня 2013 року № 99

18 травня 2013 року за № 775/23307

28

Правила надання послуг у морських портах України, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України (Порядок, затверджений наказом № 348)

05 червня 2013 року № 348

15 серпня 2013 року за № 1401/23933

29

Порядок надання послуг із забезпечення і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України (Порядок, затверджений наказом № 631)

21 серпня 2013 року № 631

06 вересня 2013 року за № 1533/24065

30

Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України (Інструкція, затверджена наказом № 57)

07 лютого 2014 року № 57

11 квітня 2014 року за № 413/25190

31

Інструкція про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України (Інструкція, затверджена наказом № 60)

08 лютого 2014 року № 60

15 квітня 2014 року за № 423/25200

32

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
(Порядок, затверджений наказом № 78)

16 березня 2015 року № 78

03 квітня 2015 року за № 382/26827

33

Спільний наказ Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини» (Наказ № 145/84)

06 квітня 2016 року № 145/84

27 квітня 2016 року за № 642/28772

34

Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Правила, затверджені наказом № 316)

01 грудня 2017 року № 316

15 січня 2018 року за № 56/31508