Вхід

Про видання
"Охорона праці.
Практична энциклопедія"
Про видання
"Екологічна безпека підприємства"Перелік питань та відповідей

УВАГА! Для перегляду відповіді на питання треба натиснути на ньому лівою клавішою миші.

Поводження з відходами
Якою має бути довідка про відсутність деяких видів відходів на підприємстві? Уточнення: Эта справка идет как приложение к Отчету по инвентаризации источников образования отходов и отходов производства и потребления на предприятии (просит Департамент экологии г. Днепропетровск).    
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
Чи потрібно отримувати дозвіл на використання отруйних речовин, що не входять до особливого переліку згідно постанови 440, якщо вони використовуються та зберігаються в лабораторії для проведення хімічного аналізу в кількості до 3 кг річної потреби?
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
При производстве коньячного спирта образуется отход головной и хвостовой фракции, который пригоден как сырье для предприятий, выпускающих лакокрасочные и прочие материалы. Платится ли экологический налог предприятием продавцом указанного "товара" по договору купли - продажи?
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
Согласно ст. 250 налогового Кодекса базовый налоговый (отчетный) период определяется календарным кварталом.  Дайте пожалуйста разъяснение как будет рассматриваться с точки зрения инспекционного контроля период деятельности предприятия по образованию и размещению отходов с 1 января до даты утверждения лимитов?
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
На сколько критично, если лимиты на образование размещение отходов на определенный период, например 2014-2016 год датированы началом февраля.С одной стороны лимиты утверждены на указанный период, с другой стороны разрешение на лимиты вступило в силу позднее, чем 01 января. Как будет рассматриваться период от 1 января до даты утверждения лимитов с точки зрения требований разрешительной системы?
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
Чи можна відпрацьоване автомобільне масло повторно використовувати на власні потреби підприємства в якості змащувальної рідини?
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
1. Чи необхідно нам отримувати ліміти та дозвіл на утворення та розміщення відходів, якщо ми маємо такі відходи в наслідок утримання офісу (200чол):- Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані – 350шт;Обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтопридатне – 0,3/0,3 (тонн/куб. м);- Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані – 0,1/0,1 (тонн/куб. м);- Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації – 0,128/0,256 (тонн/куб. м);- Макулатура паперова та картонна – 1,0/1,0 (тонн/куб. м);- Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд – 5,676/7,74 (тонн/куб. м);- Олія та жири харчові зіпсовані або використані – 1,0/0,9 (тонн/куб. м);- Відходи комунальні (міські) змішані у т. ч. сміття з урн – 41,28/201,24 (тонн/куб. м). 2. Чи розповсюджується на наше підприємство слідуюча норма законодавства: «Згідно постанови № 748 від 7.08.2013 р. відповідно до пункту 12 підпункту 2 … «до категорії власників, які звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, належать:«Власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови КМУ від 31.08.1998 р. «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», тому згідно з цими поправками підприємства в яких показник загального утворення відходів не перевищує 1000 умовних одиниць на рік тоді необхідності в отриманні лімітів та дозволів на утворення та розміщення відходів немає. Підприємства, які не отримують лімітів та дозволів на утворення та розміщення відходів подають декларацію про утворення відходів на поточний рік в дозвільний цент.
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
Підприємство не дотримується вимог Постанови 915 щодо збору та утилізації тари та упаковки (ми є виробником паперової продукції та запаковуємо її в поліетиленові пакети). Підкажіть, яка відповідальність чекає на посадових осіб підприємства, та штрафні санкції щодо самого підприємства.
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
Разъясните пожалуйста, какой период времени на территории предприятия можно хранить отходы в специально отведенных местах до передачи их лицензированной организации ( I-IV класс опасности)?
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
   Наше підприємство, як і багато інших в Полтавській області, отримало виключно дозвіл на розміщення відходів. Процедура навіть подачі матеріалів на затвердження лімітів в дозвільних центрах Полтавщини відсутня. На запити підприємств, Департамент з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації надає наступну відповідь:  «Полтавська обласна Державна адміністрація в особі виключно Голови облдержадміністрації затверджує ліміти на утворення та розміщення відходів після погодження Міністерством екології та природних ресурсів України проектів лімітів на утворення та розміщення відходів.   Наведений порядок визначений нормами пункту «г» статті 20-4 «Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраціях у сфері охорони навколишнього природного середовища» Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; пункту «к» частини 1 статті 20 «Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами» Закону України «Про відходи», пункту «и» статті 23 «Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища Закону України «Про відходи».   Але ж…   Нормативні документальні підстави для отримання лімітів і дозволів на утворення та розміщення відходів для суб’єктів господарської діяльності наступні:   У відповідності з Законом України «Про відходи» стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами: «До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить: к) затвердження за погодженням з органами виконавчої влади, визначеними цим Законом, лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ та організацій – суб’єктів господарської діяльності»;   Згідно ПКМУ від 03.08.1998 року № 1218:   - прийом заяв, підготовлених проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) здійснюється виключно через дозвільні центри. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення: ліміт на утворення відходів – максимальний обсяг відходів, на який у суб’єкта права власності на відходи (далі – власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території;   - ліміт на розміщення відходів – обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий … обласнимидержадміністраціями;   - на підставі одержаних дозволів власники відходів готують скориговані проекти лімітів на утворення та розміщення відходів і подають їх на: затвердження…обласним…держадміністраціям (для утворення та розміщення інших відходів).   - дозвіл набирає чинності після затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів.   - проекти лімітів на утворення та розміщення відходів розглядаються…обласними…держадміністраціями, які затверджують або відхиляють їх протягом двох тижнів.   У рамках реалізації Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та згідно ПКМУ №526 від 21.05.2009 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» в перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри є опція щодо «погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів».   У зв’язку з вищевикладеним, прошу роз’яснити процедуру та регламент подання документів на погодження затвердження лімітів утворення та розміщення відходів.
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
Який термін тимчасового зберігання люмінесцентних ламп на підприємстві до передачі іх спецорганізаціі на утилізацію?
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
Как часто нужно проводить инвентаризацию отходов на предприятии? Срок действия инвентаризации? На нашем предприятии она проводилась в 2010 году.
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
30.10.2013 года вступили в силу изменения к постановлению КМ Украины №1218 от 03.08.1998г., в связи с чем, у предприятий возникает ряд вопросов:1. Лимиты на размещение отходов выдаются на 3 года, а само разрешение на какой период?2. Зависит ли включение или не включение предприятия в реестр объектов образования отходов от того, проведена инвентаризация отходов или нет?3. Существует ли действующая нормативная база по обязательности проведения инвентаризации отходов на предприятии и нормативная база по методике её проведения и оформления результатов, утверждённая Кабинетом Министров Украины?4. Нужно ли теперь подавать новый пакет документов в Минприроды и местный разрешительный центр (по неопасным отходам) по размещению отходов на 2014 год, ведь сроки формально уже прошли? А уже полученные разрешения на 2014 год, без утверждённых лимитов не вступают в силу?5. При подготовке проекта документов (в 1 квартале 2014г.) по разрешению отходов на 2015 год можем столкнуться с такой проблемой: "Минприроды и местные Департаменты экологии обладминистраций могут  потребовать копии действующих договоров на передачу отходов не только на 2014, но и на 2015 год, а мы заключаем договора ежегодно на текущий год,обоснованы ли такие требования разрешительных органов?"
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
Разъясните пожалуйста понятие коммунально-смешанные отходы с ссылкой на какой-то документ?
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.
На підприємстві при інвентаризації будівель та споруд (склади) невзначай було виявлено необізнані хімічні речовини (раніше на підприємстві працювала гальванічна дільниця), застарілі бочки з ЛФМ. Клас небезпеки не виявлений, необхідно терміново передати на утилізацію, знешкодження. Які необхідно виконати дії підприємству для подальшої передачі видів відходів на утилізацію, та якого змісту має бути пункт в ліцензії на передачу видів відходів?
Проглядати відповіді можуть тільки передплатники та користувачі, які придбали логін та пароль. З питань передплати звертайтесь за телефоном 0(44) 537-06-51.